Ny orgel i Göteborgs konserthus

27/11 2021 av Benny Fhager

Sverige har ett unikt innehav av orglar, hela 3400 stycken. De flesta av dessa finns inom kyrkorna, men även konserthus och stadshus har på flera håll betydande orglar. Vi har en rik skatt av kyrkomusiker i vårt land, som tillsammans med mångahanda körer och andra musiker, är synnerligen värdefulla för vår kultur.Orgeln bygger på tanken […]

läs mer
Solidaritet

21/11 2021 av Erik Lundgren

Ordet solidaritethar sitt ursprung i latinets solidum som anger summan av kapitalet. Via franskan har vi fått ordet som vanligtvis betyder att inom en gemenskap fördelas tillgångar lika. I gängse politisk debatt och i min generation har ordet en stark positiv klang. Det ses som en solidaritetshandling att hjälpa flyktingar. Under den stora flyktingströmmen 2015 […]

läs mer
Där, i mötet

14/11 2021 av Anders Wesslund

– Vad glad jag är att få vara här! Vad fint att vi är här tillsammans! Det…, ja, det är liksom det som är grejen! Jag återger nog inte Frida Selander ordagrant, men den innebörden och den andan tror jag stämmer väl med det Frida och vi delade den där oktoberkvällen på Berättarfestivalen i Skellefteå. […]

läs mer
Så välj då livet: Om Sabbatens fusion av mångfald till enhet – livets obeskrivliga ursprung och omöjliga förutsättningar

8/11 2021 av Sten Högberg

En kärleksfull tankelek bortom eller inom religion och vetenskap. Nionde och sista delen i Sten Högbergs serie essäer om bibelns sjudagarsberättelse, om gudsbild, skapelsesyn, människosyn, natursyn och klimatkamp. Genesis – Första Mosebok 2 ”1 Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. 2 Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han […]

läs mer
Orsak och verkan men också verkan utan orsak – mellan objekt och subjekt

28/10 2021 av Lars Söderholm

Det är naturligt för oss att söka efter en orsak när vi iakttar något som händer. Det är en hållning som visat sig väldigt framgångsrik och användbar. Men finns det alltid en orsak till det som sker? I den atomära världen råder kvantmekaniken, inte den mekanik vi känner från vardagen.  Kvantmekanikens svar är nej; allt […]

läs mer
Podd: Kristen humanisme # Olle Kristenson & Knut Refsdal

21/10 2021 av Olle Kristenson

Kristen humanisme # Olle Kristenson & Knut Refsdal Klicka på länken ovan för att komma till poddcasten! Humanisme kan forstås på ulike måter: Som et ikke-religiøst livssyn, men også som en livsholdning og tenkemåte som kan prege mange religioner og livssyn. Det er den sistnevnte måten som ligger til grunn for Förbundet Kristen Humanism i […]

läs mer
Går det an att vara vänsterkonservativ?

17/10 2021 av Anders Kristoffersson

Det senaste kyrkovalet påminde oss om hur kyrka och teologi speglas i den mediala offentligheten. Ett par exempel: Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg beskrev en vecka före valet POSK som en högerkonservativ grupp. Dagen efter kom Sveriges Radios Människor och tro med sin väljarupplysning; samma grupp sågs som idémässigt närstående Kristdemokraterna. För en medlem i […]

läs mer
Ejder – Donsö – snart ett minne blott

9/10 2021 av Benny Fhager

Denna sommar har jag knappt sett någon ejder på Donsö i  Göteborgs södra skärgård. Ejdern är så förknippad med skärgården att vi tagit den för självklar. Trafikhinder på Donsö kan vara en cementejder. Vanligt är också att man pryder sina hem med porslinsejdrar. Just en sådan porslinsejder finns i vårt hem. Snart kan det bli […]

läs mer
Frihet och valfrihet

5/10 2021 av Erik Lundgren

Frihet och valfrihet är begrepp som ligger nära varandra och ligger ofta i fokus i aktuell politisk debatt. Frihet betyder oftast att individen förfogar över sitt liv och sina tillgångar men utan att inskränka andra på individers frihet. Valfrihet innebär att individen kan göra ett fritt val mellan möjligheter, som upplevs vara olika. Det valda kan vara sådant som andra fria […]

läs mer
Så välj då livet: Om livets mångfald och människans plats – livets obeskrivliga ursprung och omöjliga förutsättningar.

30/9 2021 av Sten Högberg

En kärleksfull tankelek bortom eller inom religion och vetenskap. Bloggtext åtta i Sten Högbergs serie essäer om bibelns sjudagarsberättelse om gudsbild, skapelsesyn, människosyn, natursyn och klimatkamp. Första Mosebok kapitel                       24 Gud  sade: ”Jorden skall frambringa olika arter av levande varaelser: boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter.” Och det blev så. 25 Gud […]

läs mer