Onsdag den 11 februari 18.30-20.00

Skapelseteologi, föredrag av Åke Jonsson; pastor i Equmeniakyrkan, teol.dr. Undervisar på Teologiska Högskolan Stockholm. Arrangeras i samarbete med Sofia församling.

En teologisk reflektion över kosmologi och evolution och om människans roll i naturen. Bekräftar synen på naturen tron att världen är skapad eller finns det en konflikt mellan gudstro och evolution? Är Gud och Darwin fiender eller samarbetar de?

Måndag den 23 mars 18.30-20.00

Natanael Beskows kristna helhetssyn, föredrag av Björn Skogar; teolog och docent i tros- och livsåskådningsvetenskap (univ. lektor emeritus, Södertörns högskola). Arrangeras i samarbete med Sofia församling och Religionsvetenskapliga sällskapet.

Tanken är att belysa Beskows helhetssyn utifrån samtidens debatt med särskilt betoning på samspelet med Elsa Beskow och i jämförelse med Nathan Söderbloms teologi.

Föredragen hålls i Församlingsvåningen, Borgmästargatan 11;1 tr

Sommarmöte 2015

14 januari 2015

”Tillväxt inifrån – om kultur som motbild och motstånd” Sommarmöte på Sigtunastiftelsen den 5-9 augusti 2015 Mer information kommer.

Läs hela texten här

Kristen humanism i Göteborg 2015

12 januari 2015

Välkommen till Kristen humanism Göteborg, våren 2015. 27/1  Samtalskväll med utgångspunkt från årsboken och med inriktning mot framtida verksamhet. 17/2  Framtidens energiförsörjning. Tomas Kåberger, professor imiljö och energi. 10/3  En feminists betraktelse över framtidens kyrka. Agneta Wallenstam, pastor. 14/4   Diakoni – välgörenhet eller samhällsförändrande kraft? Erik Lindberg, socionom, kooperativ företagare, författare. Lokal: Johannebergs Equmeniakyrka, Pilbågsgatan 17, Göteborg. Tid : 19 -  cirka 21. Enkel fika […]

Läs hela texten här

Kristen humanism i Uppland

9 december 2014

Söndagen den 11 januari 2015 Valsätrakyrkan. Bernadottevägen 48 Uppsala kl. 10.00 Gudstjänst; församlingens pastor Andreas Möller, kyrkfika kl. 11.30 Seminarium; Kristna i Mellanöstern – förföljelse och exil Vem är förföljd i Mellanöstern och hur talar vi om det ? Samtal mellan Kjell Jonasson, SvK, mellanösternkännare sedan många år  och Bo Nylund, teolog, ordf ekumeniska fristadsgruppen, stor internationell erfarenhet kl. 12.45  Årsmöte […]

Läs hela texten här

Årets bok 2015 är klar!

18 november 2014

Religion – konflikt och försoning De gammaltestamentliga profeterna skärskådade makten och den rådande ordningen. De krävde rättvisa, de krävde frihet. Verklig fred bygger på frihet och rättvisa. Vilken roll spelar våra religioner i strävan efter fred och rättvisa? Hur kan religionerna bidra till försoning mellan nationer och mellan folkgrupper? Innehåll: Sara Gehlin, Hur skapar vi en […]

Läs hela texten här

Kristen humanism i Stockholm

3 november 2014

Religion – konflikt och försoning Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm, måndag den 17 november kl. 18.30  Marika Griehsel föredrag: ”Nelson Mandelas tio bud och fredens möjligheter” samt release av boken ”Religion – konflikt och försoning”, Kristen humanism 2015. Här finns en innehållsförteckning: Årets bok 2015 och här en bild av bokens framsida: Årets bok framsida Välkomna! Kyrkornas globala vecka, […]

Läs hela texten här

Kristen humanism i Uppsala

28 oktober 2014

Religionens roll i politiska konflikter – hur kan tro och religion vara en fredsskapande kraft? Samtalskväll i Missionskyrkan, Uppsala, onsdagen den 19 november kl. 19 Ulla Gudmundson, UD, f.d. ambassadör vid Heliga Stolen och Malta Jan Henningsson, ämnesråd vid Mellanöstern och Nordafrika, UD Samtalsledare: Bo Nylund, teol. dr. h.c, ordf. i Ekumeniska Fristadsgruppen Fri entré. Varmt välkomna! […]

Läs hela texten här

Kristen humanism i Lund

15 oktober 2014

Torsdagen den 6 november 2014 kl 19.30-21.00 Anders Liljas, professor emeritus i biokemi:  Mot bättre vetande En kväll om vetenskap och tro. Lokal: Domkyrkoforum Ett samarrangemang mellan Lunds domkyrkoförsamling och Förbundet Kristen humanism.

Läs hela texten här

Kristen humanism i Göteborg

26 augusti 2014

Tisdagen den 11 november kl 19-21 2014. Anders Mellbourn,  statsvetare och journalist: Behövs en ny säkerhetspolitik?   Lokal: Johannebergs Equmeniakyrka,  Pilbågsgatan 17, Göteborg. Enkel fika

Läs hela texten här

Kristen humanism i Uppland

24 augusti 2014

27 septemberkl 9.30 – 16.00 Breidagårdseminarium Trons språk och naturvetenskapens språk Sara Blom, präst Stenungsund och teknologie dr i fysik på Chalmers, Bengt Gustavsson prof. em i astronomi, Moderator: Lars Söderholm, doc på KTH i Stockholm och redaktör för Kristen humanisms årsbok. Anmälan senast tors. 18 september Gunnar Sandberg 0730 816967, Avgift 150 kr  gusand2@gmail.com Dessutom kommer […]

Läs hela texten här