Kristen Humanism i Stockholm

24/2 2017

 Måndag den 6 mars 18.30 Sjöstadskapellet Julia Ryberg, ”Kväkarnas liv och andlighet. Det inre ljuset och om att söka klarhet och söka enighet” Julia Ryberg är kväkarnas samfundspedagog i Sverige med ett internationellt arbetsfält. Hon är född i en amerikansk kväkarfamilj med kväkartillhörighet sedan 1670-talet. Adressen till Sjöstadskapellet är Lugnets allé 46. Det går att […]

läs mer
Politiska rötter eller aktuellt partiprogram?

20/2 2017 av Erik Lundgren

Många ledarskribenter har tagit avstånd från Moderaternas närmande till Sverigedemokraterna på grund av dess nazistiska rötter. Tyvärr slutar argumenteringen oftast där. Ibland hävdas också att inflytandet från (V) är olämpligt på grund av dess rötter i kommunismen. Det finns många skäl att argumentera mot rasism, antisemitism och främlingsfientlighet i SDs partiprogram och dess företrädares retorik. […]

läs mer
Orkar de så orkar jag

12/2 2017 av Anders Wesslund

Den 11 februari 1990 släppte Nelson Mandela fri efter nära 10 000 dagar i apartheidregimens fängelse. I Sverige var flera ur kyrkorna aktiva i kampen mot apartheid, och ungdomsförbund och kyrkoledare deltog i kraven på bojkott. ISAK, Isolera Sydafrikakommittén, bildades 1978 där SMU:s internationelle sekreterare Lennart Renöfält (info här) var en drivande och samlande kraft för […]

läs mer
Planera in sommarmötet 2017

9/2 2017

Förbundet Kristen humanism har varje år ett sommarmöte, och detta år blir det i Växjö 2-6 augusti 2017. Planeringen är i full gång. Lägg gärna in det i din almanacka också. Mer information, och anmälningshandlingar kommer inom kort. På sommarmötet genomförs också ett årsmöte där du som medlem har möjlighet att påverka. Motioner kan lämnas in senast […]

läs mer
En demokratifråga

6/2 2017 av Lars Söderholm

Är det bra att val till riksdag, landsting och kommuner sker på en och samma dag? En svårighet med det nuvarande systemet är att uppmärksamheten primärt gäller riksdagen. Kommunalvalet får en viss uppmärksamhet för att kommunala frågor är nära ens vardag. Men landstingsvalet hamnar väldigt lätt i skymundan trots att landstinget ansvarar för både resor […]

läs mer
Stilla

27/1 2017 av Sven Hillert

Stilla ligger barnet till sängs när kriget drar in. Stilla ligger herdarnas äng när bomberna faller. Stilla ligger det som ska bli en ödelagd trakt. Inte var det så det var tänkt med den stilla natt. Stilla vaggas barnen till sömns där vapnen försäljs. Stilla vaggas människor in i osäker trygghet. Stilla vaggas själen till […]

läs mer
Tankar om Donald Trump

27/1 2017 av Benny Fhager

Trump har varit USA:s president i en vecka. Jag brukar vara försiktig med slutsatser, men intuitivt känner jag en stark ovilja mot honom och hans åsikter. Jag har försökt se positivt på vissa av Trumps åsikter. Kanske har man missat att många känt sej förfördelade när traditionell industri flyttat till låglöneländer med mera. Byråkratin i […]

läs mer
Ännu ett bondeoffer

22/1 2017 av Sten Högberg

Ett bondeoffer är i schackvärlden en planerad förlust av bönder för att skydda kung och dam. Bondeoffer är också när samhället gör politiska vägval som offrar delar av civilsamhället för att andra delar ska tillfredsställas, så att makten ska kunna behållas och befästas.   Det händer mycket i Malmö som inte borde få hända. De […]

läs mer
Tro där tilliten rubbats

18/1 2017 av Anders Wesslund

De senaste årens skeenden tror jag har rubbat grundtron hos många fler än mig, vad gäller utvecklingen i Sverige och i världen omkring oss. Förhärdade hjärtan tycks fler, fientlighet mot främlingen och våldet i vardag och på världsscenen är så påtagligt att det många dagar och stunder känns närmast outhärdligt. Ändå är det inget nytt. […]

läs mer
Kristen Humanism i Stockholm

17/1 2017

Måndag 30 januari 18.30. Sjöstadskapellet Samtal kring vår bild av Gud i relation till våra djupaste behov. Utgångspunkt blir artikeln av Annika Sjöqvist Platzer i Årsbok för Kristen Humanism 2017. Den handlar om gudsbilden i Ingmar Bergmans filmer och har titeln ”Skulden som otillräckligt plåster på det narcissistiska såret – om identitet och gudsbild i […]

läs mer