Två frågor kring miljö och omvärld

10/12 2017 av Lars Söderholm

1. Går på apoteket och hämtar ut medicin. Frågan kommer som vanligt om jag accepterar utbyte till annat preparat som innehåller samma aktiva substans. En berättigad fråga. För några är det avgörande vilket preparat som väljs, för de flesta spelar enbart den aktiva substansen roll. Samhällets kostnader dras ner avsevärt genom det här utbytesförfarandet. Men […]

läs mer
Det förflutnas ständiga närvaro

1/12 2017 av Benny Fhager

Min fru Barbro och jag gjorde 1999 en minnesrik resa till Neapel i södra Italien. Från hotellfönstret såg vi Neapelbukten med öarna Capri och Ischia i fjärran och därtill vulkanen Vesuvius. Se Neapel sedan dö är ett gammalt talesätt, kanske en kvarleva från forna tiders grand tours. Svenska författare som varit fängslade av Neapel i […]

läs mer
Metoo och manligt ansvar

26/11 2017

Sedan #metoo startade i oktober har vad som närmast kan ses som en lavin utlösts. Det började med ett upprop på Twitter från den kvinnliga skådespelaren Alyssa Milano som gick ut med vittnesmål mot mediemogulen Harvey Weinstein, Ursprunget till #metoo är dock äldre än så, det skapades av den svarta amerikanska aktivisten Tarana Burke för […]

läs mer
Minnesföreläsning i Göteborg

8/11 2017

Existentiell hälsa Föredrag av gymnasielärare Olle Sandvall. Torsdag 23/11 kl. 19 Johannebergs Equmeniakyrka Pilbågsg. 19 Göteborg. Enkel fika serveras. Minnesföreläsning för Stellan Nilson, en  förgrundsperson bland kristna humanister i Göteborg som avled i somras. Välkomna!

läs mer
Frågan snarare än svaren

4/11 2017 av Lars Söderholm

Pratar med en av mina körkollegor i basstämman. Jag har förstått att han är jude. Mina filosofistudier på Senioruniversitetet har gett mig mycket. Det har slagit mig att judiska filosofer tillför något speciellt. Jag tänker på Martin Buber, Emmanuel Levinas men också Jacques Derrida. Det som är framträdande är att de ofta pekar på dialogen […]

läs mer
Erasmus av Rotterdam

29/10 2017 av Benny Fhager

Erasmus levde 1466 till 1536. Han var född i Rotterdam men avled i Basel där han var verksam som författare och humanist i många år. Erasmus var en kändisförfattare i början 1500 – talet. Han hade en omfattande korrespondens och utbyte med dåtidens intellektuella. Erasmus var kanske den förste öppet kristna humanisten som kom att […]

läs mer
Liv, död och vardagstankar

23/10 2017 av Anders Wesslund

Vad är ett liv? Idag gravsatte vi urnan efter pappa. Psaltarpsalmen om en människa som ett blomster som blommar för sedan vissna och kastas på elden, citerades. Det var vackert, vi syskon och mamma var rörda, lämnade pappa i aktning. Livsminnen passerade revy när vi sorterade på vinden efteråt. Jönköping är som en amerikansk stad […]

läs mer
Folk och demokrati

16/10 2017 av Erik Lundgren

Sedan 30 år har jag och min fru tillbringat några veckor i Sydfrankrike i det som kallas franska Katalonien. I år landade vi i Barcelona två dagar efter folkomröstningen om spanska Kataloniens självständighet. På väg från flygplatsen hamnade vi i Barcelona centrum av misstag, mitt i en jättedemonstration, som dock var helt fredlig. En vänlig […]

läs mer
I vetandets gränsmarker – med Hedenius som samtalspartner

1/10 2017 av Lars Söderholm

Anders Jeffner, som är präst i Svenska kyrkan, docent i religionsfilosofi och professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, har gett ut en liten volym med titeln I vetandets gränsmarker. Nio essäer om religion och verklighetstolkning (Fri tanke 2017).  Jeffner skriver om tre författare, Erik Gustaf Geijer, Viktor Rydberg och Emilia Fogelklou, och deras brottning med livsfrågorna. Immanuel Kants monumentala filosofiska insats på 1780- och 90-talen ledde till en […]

läs mer
Kamp mot nazism – en kristens plikt

26/9 2017

På Förbundet årsmöte antogs, som tidigare meddelats, ett uttalande mot nazismen. Återigen har det blivit aktuellt att göra ett tydligt avstamp och uttalandet kan mycket väl användas av lokala församlingar och grupper som så önskar. Kamp mot nazism – en kristens plikt

läs mer