Kallelse till årmöte med Förbundet Kristen humanism 2017

27/3 2017

Styrelsen för Förbundet Kristen humanism kallar härmed till årsmöte lördagen den 5 augusti kl 16 på S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö, i samband med Sommarmötet. Motioner ska ha inkommit till Sven Hillert, ordf, senast den 30 april. info@kristenhumanism.org Handlingar skickas ut i början av juni.

läs mer
Michelangelo – Pietà Bandini – Florens.

22/3 2017 av Benny Fhager

Michelangelo Buenarroti (1475 -1564). Michelangelo tecknade och skulpterade gärna pietà där Jesu moder håller den döde sonen i sin famn. Förutom ett stort antal teckningar har han gjort tre skulpturer på pietà-temat. Det första är från 1499 och återfinns i Peterskyrkan i Rom. Detta är det vanliga pietà som är mycket vackert. Michelangelo gjorde de […]

läs mer
Skola, vård och omsorg – Ideologin som riskabel projektion

17/3 2017 av Lars Söderholm

En möjlig ståndpunkt är att nästan alla verksamheter fungerar bättre om de drivs av privata aktörer. Ett annat möjligt ställningstagande är att inga skattepengar får gå ner i privata fickor. Det går att knyta ett ideologiskt raster både till den ena ståndpunkten och till den andra. Obegränsad privatisering och utläggning på marknaden som lösning på […]

läs mer
Kristen Humanism i Stockholm

16/3 2017

Måndag 3 april kl 18.30 Samtal kring tre artiklar ur Årsbok för Kristen humanism 2017 Mohammad Fazlhashemi  ”Reformtänkande inom islam” Madeleine Fredell  ”Reform i katolska kyrkan” och Dag Tuvelius har intervjuat Bengt Kristenson Uggla ”Kritiken är vår viktigaste tradition” Sjöstadskapellet, Hammarby Sjöstad

läs mer
Återigen sätta jämlikheten främst

12/3 2017 av Anders Wesslund

Fascismen och/eller extrem högernationalism är en del av Europas historia, den försvann aldrig efter Andra världskriget. Denna våldsromantiserande rörelse är ett militant uppror från höger mot både marxism och liberalism. De två senare idéströmningarna med sina rötter i Upplysningstiden växte i kraft sedan andra halvan av 1800-talet, och har varit dominerande i synnerhet efter 1945. […]

läs mer
Vardagslivet som motstånd

5/3 2017 av Sten Högberg

  Marken är både stenig och lerig efter nattens regnskur. Men det har fått markens fröer att börja gro och växa i det halvökenliknande området. Kvastar av gröna växter och gula och röda blommor sticker upp ur marken, men däremellan är jorden röd och kletig och sätter sig fast under skosulorna på mina vandringskängor. Jag […]

läs mer
Kristen Humanism i Uppland

2/3 2017

      HAR EUROPA FÖRLORAT SIN SJÄL? Välkomna till en seminariedag kring denna högaktuella och viktiga fråga Lördagen den 18 mars 2017 kl 09.30-15.00 Plats: Baptistkyrkan, Bangårdsgatan 11 i Uppsala Program 09.30 Mässa 10.00 Kaffe/te och smörgås serveras 10.15 ”Finns det europeiska värden?” Håkan Holmberg, politisk chefredaktör UNT 11.15 ”Ska jag ta vara på […]

läs mer
Kan vi få checka ut snart?

25/2 2017 av Helene Egnell

Har ni också drabbats av att behöva ”checka in” eller utstå en ”social runda” som inledning på möten på arbetsplatsen? Det tycks vara den senaste trenden i arbetslivet. Jag ser den som ett exempel på hur gångna decenniers landvinningar kidnappas för skumma syften – eller åtminstone används i fel sammanhang. Det senaste året har vi […]

läs mer
Kristen Humanism i Stockholm

24/2 2017

 Måndag den 6 mars 18.30 Sjöstadskapellet Julia Ryberg, ”Kväkarnas liv och andlighet. Det inre ljuset och om att söka klarhet och söka enighet” Julia Ryberg är kväkarnas samfundspedagog i Sverige med ett internationellt arbetsfält. Hon är född i en amerikansk kväkarfamilj med kväkartillhörighet sedan 1670-talet. Adressen till Sjöstadskapellet är Lugnets allé 46. Det går att […]

läs mer
Politiska rötter eller aktuellt partiprogram?

20/2 2017 av Erik Lundgren

Många ledarskribenter har tagit avstånd från Moderaternas närmande till Sverigedemokraterna på grund av dess nazistiska rötter. Tyvärr slutar argumenteringen oftast där. Ibland hävdas också att inflytandet från (V) är olämpligt på grund av dess rötter i kommunismen. Det finns många skäl att argumentera mot rasism, antisemitism och främlingsfientlighet i SDs partiprogram och dess företrädares retorik. […]

läs mer