Stärk asylrätten igen!
Förbundet Kristen humanism, samlat till årsmöte 6 augusti i Växjö, har med stigande oro följt debatten om Sveriges asylpolitik. Vi förväntar oss att riksdag och regering, tillsammans med företrädare för trossamfunden och det övriga civilsamhället, arbetar för att åter ge Sverige en generös asylpolitik grundad på Barnkonventionen och Europakonventionen med respekt för människovärdet.

Mer än 60 miljoner människor är på flykt i världen och många av dem söker sig till Europa. Denna siffra lär öka när antalet klimatflyktingar blir större.  I stället för att göra allt för att ge dessa människor skydd ägnar Sverige och Europa i övrigt kraft på att sätta gränser och skydda vår egen trygghet. Asylrätten urvattnas och människor blir kvar i krigsområden under svåra umbäranden i tillfälliga flyktingläger. Samtidigt urholkas det internationella biståndet genom att kostnader för flyktingmottagandet belastar biståndsbudgeten.

De människor som nu kommer till Sverige och som beviljas asyl får som regel endast tidsbegränsade uppehållstillstånd, vilket försvårar integrationen för både barn och vuxna. De som kallas alternativt skyddsbehövande har inte längre rätt till familjeåterförening. Många barn riskerar att förbli traumatiserade.

Den kristna tron rymmer exilens och flyktingskapets erfarenheter. Jesus visar genom ord och handling ett kärlekens exempel med särskilt omsorg om människor i utsatthet och Jesus själv var som barn på flykt. Det är kyrkans uppgift att påminna om och själv leva efter evangeliets grundläggande värderingar.

Den kortsiktiga politiken riskerar att urholka våra gemensamma värderingar, när vi inte längre prioriterar Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna. Det är därför bråttom för oss i Sverige att tillsammans vända den politiska utvecklingen och åter gå mot en mer generös integrations- och asylpolitik samt en uthållig biståndspolitik.

Erövringen demokratiernas grundstruktur

14 september 2016

Den mänskliga historien är full av erövringar. Härskare har med sina arméer lagt andra folk under sig. Makt genom rå styrka, med vapen som redskap. Början på den västerländska kulturens storhetstid och framväxten av humanismens idéer har skett sida vid sida, inte sällan har erövrandet legitimerats som utbredning av civiliserad kultur. Erövring av kunskap och […]

Läs hela texten här

Gränssnittet mellan kyrkan och samhällsinstitutionerna

9 september 2016

Jag sitter som studentpastor i ett möte med anställda på en av högskolans fakulteter för att gå igenom studiesociala problem. Ett tillfälle ges för pastorn att presentera vad Universitetskyrkan på högskolan kan erbjuda: samtal, pilgrimsvandring, samtalsgrupp om existentiell hälsa eller möjlighet att delta i tyst middagsbön i ett av högskolans Stilla rum med tyst meditation […]

Läs hela texten här

Att arbeta med psykiatri

2 september 2016

Min specialistutbildning i psykiatri gjordes på Psykiatriska kliniken Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Professor Jan-Otto Ottosson var professor och verksamhetschef. Tiden som underläkare var tuff arbetsmässigt med mycket jourer och skulle paras med rollen som småbarnsförälder med fyra barn. Lyckades ändå ta mej igenom en psykoterapiutbildning som breddade kompetensen. Från början torde min psykiatriska världsbild varit […]

Läs hela texten här

Min tur

27 augusti 2016

Mitt 14-åriga barnbarn besökte i somras ett vattenlekland. Hon kom hem mycket upprörd. Om man köpte för dyra pengar en VIP-kudde gick man före alla köer. Inte bara att dom gick före sa hon, vi andra fick vänta mycket längre. Jag såg på hennes blossande röda kinder en framtida politiker. Några veckor senare stod jag […]

Läs hela texten här

Skatter på jorden

10 augusti 2016

Det var vinklingen. P1 Morgon (160410) tog i efterdyningarna av Uppdrags gransknings program, om de rikas skattfuskande med hjälp av brevlådeföretaget i Panama, man tog upp ämnet. Här kommer några bloggreflektioner lite i efterhand. Det var ett reportage om hur skattemoralen har förändrats, ett typiskt ”DN-reportage” där man på ett till intet förpliktigande sätt beskrev […]

Läs hela texten här

Radikaliserad tro och Ingmarsspelen i Nås

24 juli 2016

Jag deltog de fem första dagarna i juli som statist i Ingmarsspelen, ett bygdespel i Nås skrivet av Rune Lindström utifrån Selma Lagerlöfs första del av verket Jerusalem. Handlingen tolkar vad som hände i Nåsbygden under ”historiens minsta väckelse” som någon har uttryckt saken. Berättelsen handlar om en liten kristen sekt med band till en […]

Läs hela texten här

Sommaruppehåll

5 juli 2016

Vi har kommit in i juli månad, en tid för återhämtning och vila för en del. För andra är det en tid för fortsatt kamp för för överlevnad och att klara en period som kan vara svår. Livet rymmer allt detta, att hitta de mänskliga är att omfatta både sorgen och glädjen, vilan och kampen, […]

Läs hela texten här

Hans Forssman – kunskapstörstande psykiater med socialt patos och patienten i centrum

28 juni 2016

Jag gick psykiatrikursen vid läkarutbildningen i Göteborg 1975. Jag valde att göra tjänstgöringen vid universitetskliniken på Sankt Jörgens sjukhus. Detta sjukhus var tidigare Göteborgs hospital med rötter till kloster och heligeandshus ända bakåt till medeltiden i Lödöse, i Göta älvdalen. Professor Hans Forssman ledde psykiatrikursen. Forssman var noga med vetenskapligheten och noggrannheten men sade också […]

Läs hela texten här

Opinionsundersökningar

15 juni 2016

Det har hänt några gånger att jag blivit uppringd av ett opinionsinstitut för att svara ja eller nej i en aktuell politisk fråga, eller för att ange vilket parti jag skulle rösta på om det vore val idag. Numera vägrar jag svara då opinionsundersökningar inger mig djup olust av flera skäl. Att rösta i ett […]

Läs hela texten här