Tro och vetande

13/1 2018 av

Tro och vetande är en klassisk konflikt som länge har följt religionen. När tron säger något om den materiella verkligheten som inte stämmer med det naturvetenskapen vet, då är tron falsk. När jag som forskare får veta att bara vissa sträckor av DNA uttrycks som delar av ett protein, så vet jag något om det […]

läs mer
Korparna – när de små lantbruken försvann

30/12 2017 av

Filmen Korparna av Jens Assur hade premiär i höst. Filmen bygger på Tomas Bannerheds bok från 2011. Småbrukaren arrendebonden Agne med fru och son kämpar för att försörja sej. Marken är stenig och maskinparken ålderdomlig. Trots arbete nästan dygnet runt går gården knappt runt. Det skall vara Småland på 1970-talet. Agne blir allt dystrare för att […]

läs mer
Greider i trädgården

23/12 2017 av

Göran Greiders hår är numera tunt och vitt men trots det yvigt böljande, som om en vind hela tiden rör sig i det. Så skriver han också, texter genomblåsta av ingivelser, associationer, sidoblickar, tankesprång. Det ter sig självklart, när han nu utger en bok om sin trädgård i en by i västra Dalarna, att den heter I träd- gården hörs andra ekon. Ja, bokstavligen så: ekonomi, ekologi, ekosfär ekolod.

läs mer
Två systrar – Åsne Seierstad

23/12 2017 av

”Det här är en dokumentär” – så inleder Åsne Seierstad sin bok Två systrar. I efter­ ordet kallar hon den en ”rekonstruk­tion”, och även ”litterärt reportage”. Det kan låta svajigt, men i själva verket är boken allt detta på samma gång, och alla tre mönstergillt.

läs mer
Skulden som otillräckligt plåster på det narcissistiska såret − om identitet och gudsbild i Ingmar Bergmans film Nattvardsgästerna

21/12 2017 av

I Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm uppmärksammas Ingmar Bergman och hans verk med ett symposium varje år en helg i november. Så har skett sedan 2009 och teman vid dessa sammankomster har bland annat varit Bergman och barnet, Bergman och kvinnligheten, Bergman och manligheten, Bergman och föräldraskapet. Ett år ägnades åt Bergman och skriften − […]

läs mer
Vårt brokiga kulturarv. Perspektiv på medeltiden, renässanser, reformation – och nutid

21/12 2017 av

Att förstå sin identitet genom tillhörighet till en viss klan eller ätt, och som innebär att den enskilda individen närmast tänkts som en cell i en övergripande organism, är och har varit utbrett i alla delar av världen. ”Det gemensamma blodet” upplevs vara den viktigaste sammanhållande faktorn i människans värld. Vi ser i dag vilken […]

läs mer
Att finna hopp i en ny tid

21/12 2017 av

Jag som är född under 60-talet har vuxit upp under en tid där mänskliga fri- och rättigheter har stått högt på agendan. Jag har fostrats i ett samhälle som lärt mig att jag ska ta vara på min medmänniska. Skolan har – förutom kunskap – gett mig redskap att handskas med olikhet, demokrati och alla […]

läs mer
Receptiv ekumenik – om hopp och tillit i ekumeniska relationer

21/12 2017 av

Mellan vinter och vår Hoppet om en ”ekumenisk vår” har under de senaste decennierna burit den ekumeniska rörelsen genom vad som ofta kallas för ”den ekumeniska vin­ tern”. Årstidsmetaforiken ger en aning om de olika premisser som präglar samtidens ekumeniska samtal. Vintern ger ett tydligt bildspråk åt frusna ekumeniska relationer och dialoger som gått i […]

läs mer
IS PLUNDRING AV KULTURSKATTER

21/12 2017 av

Terrorsekten IS har gjort sig känd för sitt bottenlösa barbari. Sektens grymheter och skändligheter tycks inte känna några gränser. Här finns allt från halshuggning av oskyldiga civila, brännande av människor i burar, fördrivning av etniska och religiösa minoriteter, våldtäkter mot barn, sexslaveri, plundring och skövling av kulturarv, konstföremål, fornminnen och historiska monument. Dessa brott står […]

läs mer
Äntligen, årets bok är här!

18/12 2017 av

Var finns hoppet i vår tid? Ett hopp som varken är lättköpt eller ett önsketänkande. Som inte blundar för utmaningarna i vår tid eller väjer för det svåra. Det hopp som handlar om mer än känslor. Den här boken är en spaning efter det hoppet. I olika traditioner och i olika tider. Författarna i boken, […]

läs mer