Kalendarium

mars 2020

Kristen humanism och Sofia församling inbjuder till (fritt inträde)

Dominik Terstriep,

Jag gungar – Montaigne som en kommunikationens mästare

Michel de Montaigne (1533-1592) var en mästare i att föra dialog om allt mellan himmel och jord. Han ville veta hur man kan leva ett gott liv – och det mitt i en fasansfull tid. Hur bevarar man sinnesro och humor när mycket omkring en kan få en att förtvivla? Montaigne lyckades med det. Hur gjorde han det?

Dominik Terstriep är jesuit, kyrkoherde i Sankta Eugenia katolska församling i Stockholm och författare.

Boken Kristen humanism 2020 innehåller en artikel av Dominik Terstriep om Montaigne.

Måndag den 16 mars kl. 18.30, Borgmästargatan 11, Stockholm

    • Humanistiska teatern
    • Uppsala

Vad vet vi egentligen?

Bilder och modeller för att förstå verkligheten

I naturvetenskap, liksom inom religionerna, använder vi bilder och modeller för att förstå verkligheten. men vad vet vi egentligen? På vilket sätt kan en bild eller en modell säga något om hur verkligheten faktiskt ser ut? Och vad avgör om vi vågar lita på de bilder och modeller vi använder oss av? Gator av guld respektive Strängteori, vad är skillnaden?

Ärkebiskop Antje Jackelén och fysikern Ulf Danielsson samtalar om både möjliga och omöjliga frågor under ledning av Alf Linderman, direktor på Sigtunastiftelsen.

25 mars Humanistiska teatern kl 18.30

Kristen humanism i Uppland och Sigtunastiftelsen i samverkan /Sensus

maj 2020

Mikael Kurkiala,

När själen går i exil;

Spaningar i samtidens inre landskap

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi. Under ett och ett halvt år bedrev han fältarbete bland Crazy Horse-folket och Red Cloud-folket i South Dakota. Han är forskare knuten till Svenska kyrkan. Han har nyligen gett ut När själen går i exil: Modernitet, teknologi och det heliga.

Måndag den 18 maj kl. 18.30, Borgmästargatan 11