Kalendarium

november 2019

  • Johannebergs Equmeniakyrka
  • Pilbågsgatan 17
  • Göteborg

Sten Högberg är pensionerad pastor i Equmeniakyrkan och kommer tala om Gästfrihetens gränser och hopp – Ett föredrag om gästfrihet, dess rötter i människans historia och ett verktyg för överlevnad, dess profilering i de universella delarna av Abrahamreligionerna och en kritisk granskning av den västerländska kristendomens benägenhet att skjuta gästfrihetens tillit och uppoffring för främlingen till förmån för makt över densamme. Gästfrihet för byggande av hållbar fred och hopp över alla gränser.

 

Vi börjar med fika kl 19.00

 

december 2019

  • Församlingsvåningen
  • Borgmästargatan 11, 1 tr.
  • Stockholm
Simon Sorgenfrei;
Islam i Sverige – de första 1300 åren
På mindre än hundra år har Sveriges muslimska befolkning gått från att vara en handfull individer till hundratusentals människor. Men kontakter och relationer mellan vad vi idag kallar Sverige och muslimska kulturer sträcker sig långt tillbaka i tiden. I boken Islam i Sverige – de första 1300 åren tecknar religionsvetaren Simon Sorgenfrei denna långa historia, från vikingatidens kulturmöten till dagens muslimska mångfald.
Simon Sorgenfrei är docent i religionsvetenskap verksam vid Södertörns högskola.
Välkomna!
Förbundet kristen humanism, Religionsvetenskapliga sällskapet och Sofia församling

 

 

januari 2020

  • Sensus
  • Drottninggatan 30
  • Göteborg

Den 21 januari nästa år gästas vi av författaren Eva F Dahlgren. Eva har bland annat skrivit boken ”Farfar var rasbiolog”.

 

Samlingen börjar med fika kl 19.00