Kalendarium

april 2020

    • Domkyrkan
    • Göteborg

Lina är teologie doktor med inriktning mot bibelvetenskap och har disputerat vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Mötet kommer vi vara i Domkyrkan. I samarbete med Domkyrkan och Sensus.

För programgruppen i Göteborg Helen Björesund

maj 2020

Mikael Kurkiala,

När själen går i exil;

Spaningar i samtidens inre landskap

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi. Under ett och ett halvt år bedrev han fältarbete bland Crazy Horse-folket och Red Cloud-folket i South Dakota. Han är forskare knuten till Svenska kyrkan. Han har nyligen gett ut När själen går i exil: Modernitet, teknologi och det heliga.

Måndag den 18 maj kl. 18.30, Borgmästargatan 11