ATT VARA MÄNNISKA – lokalt och globalt
    • Domkyrkoforum
    • Lund
Anne-Christine Hornborg, professor i religionshistoria med fokus på religionsantropologiska studier.
Alf Hornborg, professor i humanekologi, antropolog med fokus på globala rättvisefrågor
 
Onsdagen den 18 april kl 19.30 hörsalen, Domkyrkoforum
 
Arrangörer: Lunds domkyrkoförsamling och Förbundet Kristen humanism