Humanism – trots allt, 21 oktober
    • Församlingshuset Sofia
    • Borgmästargatan 11
    • Stockholm

Åke Jonsson: Humanism trots allt.

Ett samtal om Etty Hillesums ”Dagböcker och brev i urval”.

Etty Hillesum, född 1914,  var en nederländsk lärare, författare och mystiker. Hon befann sig frivilligt under en viss tid av den tyska ockupationen i uppsamlingslägret för judar i Westerbork och fördes därifrån till Auschwitz 1943 där hon miste livet. 1941 började hon skriva dagbok och brev, som beskriver hennes liv och tankar. Boken utkom 2018 i en utvidgad svensk översättning.

Åke Jonsson är teol. dr, och pastor i Equmeniakyrkan

Välkommen!