Kristen Humanism i Stockholm 11 feb 2019
    • Församlingsvåningen
    • Borgmästargatan 11, 1 tr.
    • Stockholm

Madeleine Fredell, Klimattragedi, en existentiell trosfråga

Reflektion över hur vi kan – eller om vi kan – skapa mening i våra liv med vetskapen om effekterna av de klimatförändringar som med största sannolikhet kommer att ske inom de närmaste tio till tjugo åren. I vilken utsträckning kan en gudstro bära oss inför hotet av svält, massflykt och samhällskollaps? Hur kan en kristen ekoteologi se ut? Hur kan den kristna gemenskapen bli trovärdig?

Madeleine Fredell är dominikansyster, språkvetare och teolog (master i samtidsteologi); har arbetat med freds- och rättvisefrågor i olika nationella och internationella sammanhang sedan början av 80-talet. Generalsekreterare för Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift samt medlem i det internationella nätverket Catholic Women Speak.

Som en förberedelse inför denna kväll rekommenderas Bengt Gustafssons artikel ”Skulle vi plantera ett äppelträd idag?” i Årsbok för kristen humanism 2018.

Välkomna!