Kristen Humanism i Stockholm 11 mars 2019
    • Församlingsvåningen
    • Borgmästargatan 11, 1 tr.
    • Stockholm

Lisbeth Gustafsson, Ljus finns ändå

Om Emilia Fogelklou som andlig vägvisare till existentiell hälsa.

Lisbeth Gustafsson är livsåskådningsjournalist och hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet.

 Välkomna!