Kristen Humanism i Stockholm 20 maj 2019
    • Församlingsvåningen
    • Borgmästargatan 11, 1 tr.
    • Stockholm

Samtal kring Årets bok 2019

Vi samtalar kring en av artiklarna i Årsbok för kristen humanism 2019. Ett förslag är Kajsa Ahlstrands ”Religion som syns och hörs”, som har gett rubriken för hela boken.

Välkomna!