INSTÄLLT:Kristen humanism i Uppland – Vad vet vi egentligen?
    • Humanistiska teatern
    • Uppsala

Vad vet vi egentligen?

Bilder och modeller för att förstå verkligheten

I naturvetenskap, liksom inom religionerna, använder vi bilder och modeller för att förstå verkligheten. men vad vet vi egentligen? På vilket sätt kan en bild eller en modell säga något om hur verkligheten faktiskt ser ut? Och vad avgör om vi vågar lita på de bilder och modeller vi använder oss av? Gator av guld respektive Strängteori, vad är skillnaden?

Ärkebiskop Antje Jackelén och fysikern Ulf Danielsson samtalar om både möjliga och omöjliga frågor under ledning av Alf Linderman, direktor på Sigtunastiftelsen.

25 mars Humanistiska teatern kl 18.30

Kristen humanism i Uppland och Sigtunastiftelsen i samverkan /Sensus