Lika olika – alla på samma ort. Höstprogram 2019
    • Mallas sal, Stadsbiblioteket
    • Uppsala

Hur lättkränkt får man vara?

En föreläsning
om normer, utsatthet och bemötande
Hanna Wallensteen är leg. psykolog, föreläsare och adopterad från
Etiopien. I föreläsningen ges på ett både lättsamt och allvarligt sätt
konkreta exempel på strategier för vardagen.

Se affisch

Lika Olika hösten 2019