Lika olika – alla på samma ort. Höstprogram 2019
    • Mallas sal, Stadsbiblioteket
    • Uppsala

Hållbar utveckling – Hållbar framtid

Jonna Elofsson Bjesse från föreningen Medveten Konsumtion
pratar om cirkulär ekonomi, delningsekonomi, second hand och
Fair Trade, för dig som vill göra hållbara val och vara med och
skapa en mer hållbar framtid.

 

Se affisch

Lika Olika hösten 2019