Lika olika – alla på samma ort. Höstprogram 2019
    • Mallas sal, Stadsbiblioteket
    • Uppsala

Vår tid är nu – Möjlighetsbilder på
klimatkrisen

Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och
tidigare generalsekreterare för Svenska naturskyddsföreningen

Se affisch

 Lika Olika hösten 2019