Mikael Kurkiala, När själen går i exil. Spaningar i samtidens inre landskap. Zoom

Kristen humanism har, som så många andra organisationer, tvingats ställa in planerade program. Men nu kommer ett av de program vi planerade för våren i Stockholm i samarbete med Sofia församling i Stockholm att ges över nätet via Zoom. Det är

Tisdag den 1 december kl. 19.00

Mikael Kurkiala,

När själen går i exil;

Spaningar i samtidens inre landskap

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi. Under ett och ett halvt år bedrev han fältarbete bland Crazy Horse-folket och Red Cloud-folket i South Dakota. Han är forskare knuten till Svenska kyrkan. Han har nyligen gett ut När själen går i exil: Modernitet, teknologi och det heliga.

Om Du vill vara med, anmäl detta genom att sända ett mejl till

larshsoderholm@gmail.com

senast måndag den 30 november, så kommer en länk och instruktioner.