Nutida tolkningar av Islam – 16 sept
    • Församlingshuset Sofia
    • Borgmästargatan 11
    • Stockholm

Susanne Olsson:  Nutida tolkningar av islam

Susanne Olsson skriver:

”Fundamentalister är inte alltid våldsbejakande, men de eftersträvar segregation och förkastar liberala idéer. Samtidigt finns en mångfald av islamtolkningar som bejakar integration och demokratiska och liberala värderingar.”

Susanne Olsson är professor i religionshistoria vid Stockholms universitet med specialitet nutida tolkningar av islam.

 

Välkommen!