INSTÄLLT”Ofromma bibeltolkningar” med Lina Sjöberg
    • Domkyrkan
    • Göteborg

Lina är teologie doktor med inriktning mot bibelvetenskap och har disputerat vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Mötet kommer vi vara i Domkyrkan. I samarbete med Domkyrkan och Sensus.

För programgruppen i Göteborg Helen Björesund