”Tro hopp och den kinesiska drömmen” 20 nov i Göteborg
    • Sensus
    • Drottninggatan 30
    • Göteborg

Fredrik Fällman, docent i  sinologi vid Stockholms universitet, talar om religionens roll och inflytande i dagens Kina, något om religionspolitik och hur de kristna kyrkorna har det. ”Tro hopp och den kinesiska drömmen”.

Observera lokalen!  Drottninggatan 30

 

Välkomna!