Kalendarium för Stockholm

mars 2020

Kristen humanism och Sofia församling inbjuder till (fritt inträde)

Dominik Terstriep,

Jag gungar – Montaigne som en kommunikationens mästare

Michel de Montaigne (1533-1592) var en mästare i att föra dialog om allt mellan himmel och jord. Han ville veta hur man kan leva ett gott liv – och det mitt i en fasansfull tid. Hur bevarar man sinnesro och humor när mycket omkring en kan få en att förtvivla? Montaigne lyckades med det. Hur gjorde han det?

Dominik Terstriep är jesuit, kyrkoherde i Sankta Eugenia katolska församling i Stockholm och författare.

Boken Kristen humanism 2020 innehåller en artikel av Dominik Terstriep om Montaigne.

Måndag den 16 mars kl. 18.30, Borgmästargatan 11, Stockholm

maj 2020

Mikael Kurkiala,

När själen går i exil;

Spaningar i samtidens inre landskap

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi. Under ett och ett halvt år bedrev han fältarbete bland Crazy Horse-folket och Red Cloud-folket i South Dakota. Han är forskare knuten till Svenska kyrkan. Han har nyligen gett ut När själen går i exil: Modernitet, teknologi och det heliga.

Måndag den 18 maj kl. 18.30, Borgmästargatan 11