Kalendarium för Stockholm

oktober 2019

  • Församlingshuset Sofia
  • Borgmästargatan 11
  • Stockholm

Åke Jonsson: Humanism trots allt.

Ett samtal om Etty Hillesums ”Dagböcker och brev i urval”.

Etty Hillesum, född 1914,  var en nederländsk lärare, författare och mystiker. Hon befann sig frivilligt under en viss tid av den tyska ockupationen i uppsamlingslägret för judar i Westerbork och fördes därifrån till Auschwitz 1943 där hon miste livet. 1941 började hon skriva dagbok och brev, som beskriver hennes liv och tankar. Boken utkom 2018 i en utvidgad svensk översättning.

Åke Jonsson är teol. dr, och pastor i Equmeniakyrkan

Välkommen!

december 2019

  • Församlingsvåningen
  • Borgmästargatan 11, 1 tr.
  • Stockholm
Simon Sorgenfrei;
Islam i Sverige – de första 1300 åren
På mindre än hundra år har Sveriges muslimska befolkning gått från att vara en handfull individer till hundratusentals människor. Men kontakter och relationer mellan vad vi idag kallar Sverige och muslimska kulturer sträcker sig långt tillbaka i tiden. I boken Islam i Sverige – de första 1300 åren tecknar religionsvetaren Simon Sorgenfrei denna långa historia, från vikingatidens kulturmöten till dagens muslimska mångfald.
Simon Sorgenfrei är docent i religionsvetenskap verksam vid Södertörns högskola.
Välkomna!
Förbundet kristen humanism, Religionsvetenskapliga sällskapet och Sofia församling