Kalendarium för Uppland

oktober 2019

  • Mallas sal, Stadsbiblioteket
  • Uppsala

Vår tid är nu – Möjlighetsbilder på
klimatkrisen

Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och
tidigare generalsekreterare för Svenska naturskyddsföreningen

Se affisch

 Lika Olika hösten 2019

 

  • Mallas sal, Stadsbiblioteket
  • Uppsala

Hur lättkränkt får man vara?

En föreläsning
om normer, utsatthet och bemötande
Hanna Wallensteen är leg. psykolog, föreläsare och adopterad från
Etiopien. I föreläsningen ges på ett både lättsamt och allvarligt sätt
konkreta exempel på strategier för vardagen.

Se affisch

Lika Olika hösten 2019

 

  • Mallas sal, Stadsbiblioteket
  • Uppsala

Hållbar utveckling – Hållbar framtid

Jonna Elofsson Bjesse från föreningen Medveten Konsumtion
pratar om cirkulär ekonomi, delningsekonomi, second hand och
Fair Trade, för dig som vill göra hållbara val och vara med och
skapa en mer hållbar framtid.

 

Se affisch

Lika Olika hösten 2019