Minnesföreläsning i Göteborg

8/11 2017 av

Existentiell hälsa Föredrag av gymnasielärare Olle Sandvall. Torsdag 23/11 kl. 19 Johannebergs Equmeniakyrka Pilbågsg. 19 Göteborg. Enkel fika serveras. Minnesföreläsning för Stellan Nilson, en  förgrundsperson bland kristna humanister i Göteborg som avled i somras. Välkomna!

läs mer
Kamp mot nazism – en kristens plikt

26/9 2017 av

På Förbundet årsmöte antogs, som tidigare meddelats, ett uttalande mot nazismen. Återigen har det blivit aktuellt att göra ett tydligt avstamp och uttalandet kan mycket väl användas av lokala församlingar och grupper som så önskar. Kamp mot nazism – en kristens plikt

läs mer
Förbundets nya styrelse 2017

26/9 2017 av

I slutet av september träffades Förbundet Kristen humanisms nya styrelse. Från vänster: Ulrika Svalfors Uppsala sekreterare, Lars Söderholm Täby, Sven Hillert  Järvsö  ordförande, Lisa Tegby Umeå, Annastina Jönsson Örebro, Emelie Hjert Linköping (nyval), Barbro Gustavsson Trollhättan, Sten Ström (kassör) Uppsala (nyval), Christoffer Skogholt Uppsala (nyval) och Marie Skarrie Elmquist Alingsås  vice ordförande.   De största frågorna för styrelsen var den nya boken som beräknas […]

läs mer
Årsmöte 2017

28/8 2017 av

Under sommarmötet i Växjö genomfördes 2017 års årsmöte, med Förbundet Kristen humansim. Förutom sedvanliga frågor antogs ett uttalande mot nazism.   Kamp mot nazism – en kristen plikt Dessutom ställde sig förbundet bakom kampanjen ”Vi står inte ut”, och vill på det sättet betona att man inte står ut med att ensamkommande barn eller barnfamiljer […]

läs mer
”Jag vill förändra” – härligt sommarmöte i Växjö 2017

28/8 2017 av

Årets sommarmöte i Växjö samlade ett hundratal deltagare. Under de fem dagarna hade man möjlighet att få lyssna till många intressanta föredrag, delta i verkstäder med varierande innehåll, sångövningar, andakter, utflykter och promenader. Det allra viktigaste var dock alla möten, möten mellan människor och samtal om allvar och skämt. Dagarna avslutades i Växjö domkyrka, där sommarmötet stod för en […]

läs mer
Kamp mot nazism – en kristen plikt

15/8 2017 av

Uttalande från förbundets årsmöte:  Den första maj 2017 marscherade hundratals nazister i Falun. I Almedalen gavs Nordiska motståndsrörelsen utrymme vilket gjorde att andra organisationer kände sig hotade och lät bli att medverka. Det har väckt berättigad oro och rädsla för framtiden. Vi vägrar att i tystnad låta Sverige bli ett land där nazistiskt tankegods lever och […]

läs mer
”Jag vill förändra” –
Välkommen till årets sommarmöte

24/6 2017 av

Här finns foldern till årets sommarmöte. Information om anmälan finns på sommarmötets anmälningssida. ”Jag vill förändra – ett sommarmöte om omställning” är årets tema. Vi stannar upp kring det ständiga behovet av reformation och att leta sig tillbaka till det viktigaste. Margareta Brandby-Cöster, Eva Cronsioe, Kent Wisti, Kristian Lundberg, Anders Kompass m fl medverkar. Vi ska fira […]

läs mer
Kristen Humanism i Göteborg

16/4 2017 av

  9 maj 2017 Troende i akademin Marita Hilliges, professor i neurovetenskap , rektor vid Högskolan Dalarna   Lokal: Johannebergs Equmeniakyrka Pilbågsg. 17 Göteborg 19 – c:a 20.45. Enkel fika serveras. Benny Fhager Stellan Nilson

läs mer
Kallelse till årsmöte med Förbundet Kristen humanism 2017

27/3 2017 av

Styrelsen för Förbundet Kristen humanism kallar härmed till årsmöte lördagen den 5 augusti kl 16 på S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö, i samband med Sommarmötet. Motioner ska ha inkommit till Sven Hillert, ordf, senast den 30 april. info@kristenhumanism.org Handlingar skickas ut i början av juni.

läs mer
Kristen humanism i Stockholm

16/3 2017 av

Måndag 3 april kl 18.30 Samtal kring tre artiklar ur Årsbok för Kristen humanism 2017 Mohammad Fazlhashemi  ”Reformtänkande inom islam” Madeleine Fredell  ”Reform i katolska kyrkan” och Dag Tuvelius har intervjuat Bengt Kristenson Uggla ”Kritiken är vår viktigaste tradition” Sjöstadskapellet, Hammarby Sjöstad

läs mer