Förtroendevalda

Ordförande

Sven Hillert
Engelbrektsgatan 1 B, 803 24 Gävle
Tel. 073-991 24 98

Förbundets årsmöte 2017 hölls i augusti vid sommarmötet på S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö. Vid årsmötet valdes följande personer till olika uppdrag:

Styrelse

Sven Hillert, Gävle, ordförande
Marie Skarrie Elmquist, Alingsås, vice ordförande
Sten Ström, Uppsala, kassör
Ulrika Svalfors, Uppsala, sekreterare
Christoffer Skogholt, Uppsala
Cecil de Rozario, Stockholm
Barbro Gustavsson, Trollhättan
Annastina Jönsson, Örebro
Olle Kristensson, Uppsala
Dag Tuvelius, Uppsala
Lars Söderholm, Täby
Lisa Tegby, Umeå
Emelie Hjerth, Linköping

Revisorer

Kenneth Kimming, Vällingby
Sven-Åke Andersson, Uppsala
Anders Rodén, Umeå, suppleant

Valberedning

Birgitta Larsson, Västerås, sammankallande
Gunnar Sandberg, Uppsala
Karin Boberg, Lund