Lokal verksamhet

På flera orter i landet finns lokala grupper och medlemmar som ibland ordnar lokala arrangemang – föreläsningar m.m. Lokala arrangemeng annonseras i Kalendariet.
Kontaktpersoner på lokala orter:

Uppland
Kontaktperson:
Gunnar Sandberg, 018-13 11 27, gusand@passagen.se.

Göteborg
Kontaktpersoner:
Ulla Davidsson, 031-26 30 53
Benny Fhager, 031-18 82 73

Stockholm
Kontaktperson:
Lars Söderholm, 08-510 145 18, larshsoderholm@gmail.com

Lund
Kontaktperson: Karin Boberg, 046-32 04 68, karin.boberg@comhem.se.

Umeå
Kontaktperson:
Lisa Tegby, 090-200 27 10, lisa@tegby.se