Lokal verksamhet

På flera orter i landet finns lokala grupper och medlemmar som ibland ordnar lokala arrangemang – föreläsningar m.m. Lokala arrangemeng annonseras i Kalendariet.

Kontaktpersoner på lokala orter

Uppland
Gunnar Sandberg, 018-13 11 27, gusand2@gmail.com.

Göteborg
Ulla Davidsson, 031-26 30 53
Benny Fhager, 031-18 82 73

Stockholm
Lars Söderholm, 08-510 145 18, larshsoderholm@gmail.com

Lund
Karin Boberg, 046-32 04 68, karin.boberg@comhem.se.

Umeå
Lisa Tegby, 090-200 27 10, lisa@tegby.se