Lokal verksamhet

På flera orter i landet finns lokala grupper och medlemmar som ibland ordnar lokala arrangemang – föreläsningar m.m. Lokala arrangemeng annonseras i Kalendariet.

Kontaktpersoner på lokala orter

Uppland
Kajsa Wejryd,076-128 0450 kajsa.wejryd@telia.com

Göteborg
Ulla Davidsson, 031-26 30 53
Benny Fhager, 031-97 06 95, bennyfhager@yahoo.se

Stockholm
Lars Söderholm, 08-510 145 18, larshsoderholm@gmail.com

Lund
Karin Boberg, 046-32 04 68, karin.boberg@comhem.se.

Umeå
Lisa Tegby, 090-200 27 10, lisa@tegby.se