Kristen humanisms verksamhet

Årlig bok

Kristen humanism ger sedan 1939 ut en bok varje år med artiklar om aktuella frågor kring ett gemensamt tema. Årsboken innehåller även en diger recensionsavdelning.

Sommarmöte

Kristen humanism inbjuder varje år till ett sommarmöte kring ett bestämt tema, ofta med anknytning till årsbokens tema.

På sommarmötet hålls också förbundets årsmöte.

Verksamhetsberättelse 2013

Årsmötesprotokoll 2014

Lokal mötesverksamhet

På en del orter i landet arrangerar medlemmar i Kristen humanism och grupper ibland även lokala seminarier och föredrag.
I kalendariet finner du notiser om kommande arrangemang.

Kristen humanism

engagerar sig också i opinionsbildning i viktiga frågor. Vi har t.ex tagit aktiv del i Påskuppropet för flyktingamnesti 2005. Under 2010 har vi engagerat oss i kampanjen ”Ship to Gaza”. Förbundsstyrelsens uttalande om Ship to Gaza återfinns här.

Se bildspel från ett sommarmöte (2005).