Vad är populism?

22/4 2017 av Lars Söderholm

  Salen på ABF i Stockholm var fullsatt. ABF hade arrangerat seminariet tillsammans med Arena och Katalys, två socialdemokratiska tankesmedjor. Bland åhörarna fanns kända socialdemokratiska profiler med Ingvar Carlsson i spetsen. Mötet leddes av Carl Tham. Föreläsaren, Jan-Werner Müller, är internationellt ledande forskare inom demokrati och populism och verksam vid Princeton University. Sverker Gustavsson, professor […]

läs mer
Strö blommor, bred ut flaggor…

16/4 2017 av Helene Egnell

Så onödigt att ta med sig blommor till Drottninggatan, som ändå snart ska vissna. Vore det inte bättre att sätta in pengarna till något välgörande ändamål, funderade en inringare till ett radioprogram efter terrordådet på Drottninggatan. Det var lätt att associera till evangelieberättelsen som vi nyligen läst i kyrkorna: om kvinnan med balsamflaskan. Det förnumstiga […]

läs mer
Kristen Humanism i Göteborg

16/4 2017

  9 maj 2017 Troende i akademin Marita Hilliges, professor i neurovetenskap , rektor vid Högskolan Dalarna   Lokal: Johannebergs Equmeniakyrka Pilbågsg. 17 Göteborg 19 – c:a 20.45. Enkel fika serveras. Benny Fhager Stellan Nilson

läs mer
Den sekulära staten

12/4 2017 av Erik Lundgren

Vår vän humanisten frågade om vi brukade lyssna på radiogudstjänster. Ibland sa vi, radio- eller TV-gudstjänster, oftast av praktiska skäl. Jag anade den egentliga underliggande  frågan: Hur kommer det sig att public service i ett sekulärt samhälle används för religionsutövning? Det var lätt att enas om att kyrkorna kunde ha egna radio- och TV-kanaler. Några […]

läs mer
Samtidigt medveten om våldets och terrorns närvaro

8/4 2017 av Anders Wesslund

Igår hörde jag Stina Oscarson på Berättarfestivalen i Skellefteå. Det skedde under en vecka som sjuder av berättande i dessa bygder. Det är inte värdigt en människa att ge upp var Stinas tema. Hon talade personligt om motstånd och gav samtidigt skarpa iakttagelser om tillståndet i nationen. Det handlade om Stinas eget tvivel på att […]

läs mer
Välsignelse – en auktoritär eller egalitär betraktelse

2/4 2017 av Sten Högberg

Jag har fått chansen att inför en interreligiös dialoggrupp i Malmö, som jag delat mycket gemenskap med under åren, få förmedla mina tankar kring Välsignelse som handling och Välsignelser som belöning. Jag gör det utifrån min kristna kontext som är den del av den svenska frikyrkorörelsen som ibland betecknas som folkrörelsekyrkor, idag fusionerade i Equmeniakyrkan, […]

läs mer
Kallelse till årsmöte med Förbundet Kristen humanism 2017

27/3 2017

Styrelsen för Förbundet Kristen humanism kallar härmed till årsmöte lördagen den 5 augusti kl 16 på S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö, i samband med Sommarmötet. Motioner ska ha inkommit till Sven Hillert, ordf, senast den 30 april. info@kristenhumanism.org Handlingar skickas ut i början av juni.

läs mer
Michelangelo – Pietà Bandini – Florens.

22/3 2017 av Benny Fhager

Michelangelo Buenarroti (1475 -1564). Michelangelo tecknade och skulpterade gärna pietà där Jesu moder håller den döde sonen i sin famn. Förutom ett stort antal teckningar har han gjort tre skulpturer på pietà-temat. Det första är från 1499 och återfinns i Peterskyrkan i Rom. Detta är det vanliga pietà som är mycket vackert. Michelangelo gjorde de […]

läs mer
Skola, vård och omsorg –
Ideologin som riskabel projektion

17/3 2017 av Lars Söderholm

En möjlig ståndpunkt är att nästan alla verksamheter fungerar bättre om de drivs av privata aktörer. Ett annat möjligt ställningstagande är att inga skattepengar får gå ner i privata fickor. Det går att knyta ett ideologiskt raster både till den ena ståndpunkten och till den andra. Obegränsad privatisering och utläggning på marknaden som lösning på […]

läs mer
Kristen humanism i Stockholm

16/3 2017

Måndag 3 april kl 18.30 Samtal kring tre artiklar ur Årsbok för Kristen humanism 2017 Mohammad Fazlhashemi  ”Reformtänkande inom islam” Madeleine Fredell  ”Reform i katolska kyrkan” och Dag Tuvelius har intervjuat Bengt Kristenson Uggla ”Kritiken är vår viktigaste tradition” Sjöstadskapellet, Hammarby Sjöstad

läs mer