Pandemin och demokratin

15/11 2020 av Erik Lundgren

Pandemin bryter vårt vanliga sociala liv. Myndigheterna bestämmer vad vi skall göra, vi förväntas hålla distans, inte träffa någon utanför den närmaste kretsen. Det finns ett antal samhällsproblem, sedan länge i centrum av den politiska debatten. I det oklara parlamentariska läget hittar partierna profilfrågor som en språngbräda till makten. Att hålla ingångna avtal blir viktigare […]

läs mer
Om det enda livet och det möjliga samhället

6/11 2020 av Anders Kristoffersson

Lever vi ett mer ansvarigt liv om livet är ändligt? Utan något bortom vare sig i tid eller rum. Finns ett samhälle som ger frihet för de många där det nödvändiga arbetet kan fördelas på ett rättvist sätt? Dessa två frågor ställer Martin Hägglund i den bok, Vårt enda liv; sekulär tro och andlig frihet, som snabbt har blivit närmast ikonisk i debatten. Han var också Sommarpratare i år. För den som […]

läs mer
Den romantiska orgeln i Gustaf Vasa kyrka

25/10 2020 av Benny Fhager

I Stockholm på Odenplan ligger Gustaf Vasa kyrka. Det är en vacker kyrka i italiensk barock formgiven av arkitekten Agi Lindegren och invigd 1906. Vasastaden i början 1900 – talet var då närmast en förort till Norrmalm med en starkt ökande befolkning. Kyrkan blev stor med plats för åtminstone 1200 personer. Efter en  omfattande renovering […]

läs mer
Skulden och ansvaret i att vara människa

13/10 2020 av Anders Wesslund

När jag under några år byggt och renoverat, först på huset när barnen var små och nu på torpet, så har jag känt mig tillfreds. Som att jag gett mening, innebörd och en legitimitet åt mina handlingar. Vi tillsammans, min fru och jag har skapat ett hem att leva i, för oss och barnen, för […]

läs mer
Lärande och pedagogiska intressekonflikter

8/10 2020 av Sten Högberg

För en tid sedan reagerade jag positivt på en artikel i DN (17/9 – 20).  Peter Letmark lyfte en fråga från skolans värld, en fråga som då och då lyfts i media men som aldrig tycks få några synliga effekter i den politiska processen. Möjligen pågår det olika försök inom skolans värld som inte blir […]

läs mer
Skogen

4/10 2020 av Lars Söderholm

Under dessa coronatider förskjuts perspektiven. Näring behöver vi alltid. För mig betyder nu skogen så mycket mer än den gjort tidigare. Här finns en närvaro. Det är en närvaro jag vill dela och delar. Att få vara en del av skogen. Också jag har i mig ett träd. Ett träd bland de andra träden. Ett […]

läs mer
Yttrandefrihet och våld

26/9 2020 av Erik Lundgren

De demokratiska fri- och rättigheterna kontrolleras av polisen. För gatudemonstrationer krävs tillstånd. Yttrandefriheten undantas vid hets mot folkgrupp eller när beviljad demonstrationsrätt övergår i attacker mot blåljuspersonal, bilbränder eller skadegörelse. I stater med repressiv politisk ledning beordras polisen ingripa mot manifestationer som ogillas av den politiska ledningen. Problem uppstår när manifestationer eller motdemonstrationer övergår i […]

läs mer
Lyckliga grannskap och goda gemenskaper – köp och gåva

21/9 2020 av Anders Kristoffersson

När jag går längs Ume älv passerar jag ibland ett bygge av bostadsrättshus där det förkunnas: ”Här bygger vi hem och levande grannskap” och ”Vi bygger mer än bostäder, vi bygger lyckliga grannskap”. Det är ingen slump att marknadsförarna talar om grannskap och inte om gemenskap. Först orden. I Svensk ordbok står att gemenskap är […]

läs mer
Act Alliance i kris

11/9 2020 av Erik Lundgren

Act Alliance är Svensk Kyrkans organ för internationellt bistånd i samarbete med andra kyrkor. Act arbetar genom samverkan med lokala organisationer som bäst känner de lokala behoven. Act har till och med samarbetsytor med muslimska organisationer. Nu sker satsningar på flyktingläger, omfattande mer än 100 miljoner människor, Under det pågående Coronaläget finns ett stort behov av tält, vatten och mat. […]

läs mer
Varför livesänds inte det goda?

7/9 2020 av Helene Egnell

Det härjar koranbrännare i landet. Dan Park och Rasmus Paludan ansökte om tillstånd att få bränna en koran och tala illa om islam utanför moskén i Rosengård, men nekades. Det hjälpte inte, för deras anhängare lyckades ändå med att skända muslimernas heliga skrift medelst sparkar och brand. Trots att flera imamer manade till lugn utbröt […]

läs mer