Djupgående strukturer av våld och expansionism

14/7 2019 av Anders Wesslund

I sommar har jag läst Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee, Dee Browns klassiska verk om erövringen av Vilda västern ur indianernas perspektiv. Boken som gavs ut 1971, och av New York Public Library 1995 utsågs till en av 1900-talets mest betydelsefulla böcker, kom att förändra synen på Nordamerikas urinvånare och deras historia. Med djupdykningar […]

läs mer
Försoningens hemlighet

2/7 2019 av Erik Lundgren

Den israeliske historikern och antropologen Yuval Harari, som skrev best-sellern Sapiens gör i sin nya bok 21 lektioner för det tjugoförsta seklet en genomgång av mänskligt tänkande. En raljerande beskrivning av ideologiska, politiska och religiösa galenskaper under historien. Han menar att religion har två komponenter, som även är verkningsfulla i politikers händer. En berättelse och […]

läs mer
Inte kan man väl tro på gud i vår sekulära tid?

26/6 2019 av Sten Högberg

Påståendet är inte ovanligt i den sekulära miljö där dagens högutbildade rör sig. ”Tron på gud kan liknas vid tron på tomtar och troll!” hävde en professor i idé- och lärdomshistoria ur sig under en paneldiskussion med några teologer i Lund för kanske fem år sedan. Teologerna lät sig inte provoceras till någon dräpande svarsreplik. […]

läs mer
Centralkyrka – öppet och nära för alla

21/6 2019 av Benny Fhager

Emil Langlet (1824 – 1898) var en spännande arkitekt som vågade gå mot strömmen. I slutet av 1800 – talet ritade han tolv stycken centralkyrkor i rundad form, som såg helt annorlunda ut än de traditionella vägkyrkorna som var avlånga och oftast med ingång i väster och koret i öster. Langlet kom ursprungligen från Borås […]

läs mer
Ett fönster in till universums mittpunkt

15/6 2019 av Lars Söderholm

Jag läste nyligen Amos Oz bok Att bota en fanatiker. Oz förmåga att leva sig in i bägge parternas perspektiv i en konflikt gör ett väldigt djupt intryck på mig. Boken handlar i stor utsträckning om de två folkens anspråk på ett och samma landområde, palestiniernas och israelernas. Han ser sig själv som ung som […]

läs mer
Bortom det mätbara

9/6 2019 av Anders Wesslund

Hur mäter man sorg? Nej, frågan är förstås fel ställd, men inte helt främmande i en tid där mätbarhetens pedanteri blivit en norm och effektivitet en ledstjärna. För oss inom människovårdande yrken har detta länge varit en konflikt; hemtjänstpersonalen som inte får eller hinner hålla en hand för att trösta eller lugna utan måste rusa […]

läs mer
Den goda viljan

2/6 2019 av Helene Egnell

Ibland tänker jag att mycket av det onda i världen görs med de bästa intentioner. Det som väckt den tanken nu är medias rapportering om föräldrar som utsätter sina barn för fara och lidande på olika sätt – för att de tror att de gör det som är rätt. Dels är det ”IS-mammorna”, som inte […]

läs mer
Ett paradigmskifte i Europa?

21/5 2019 av Sten Högberg

Vi är mitt uppe i en valrörelse till EU:s parlament. Vad rör det oss i Sverige? Varför skulle det inte röra oss? Se där skymtar den delade hågen mellan den chauvinistiska självbilden ”Ensam är stark!” eller ”Varför ska vi anpassa oss när det är vi som har sanningen!” och den samarbetssträvande självbilden ”Tillsammans blir vi […]

läs mer
Selfies i landskapet

15/5 2019 av Erik Lundgren

Vi åker genom Uppland från Uppsala till Björkö. Landskapet är som en historiebok om mänsklig möda. Mitt bland de stora harvade fälten, där vetegroddarna börjat skjuta upp, ser vi stenrösen som öar, dit man baxat stenbumlingar. Några enstaka stenmurar syns, kanske markeringar av gamla ägogränser.  I många byar finns medeltida stenkyrkor. Vi har gått in […]

läs mer
Två gånger Abraham och Gud, i kristen och judisk tolkning

9/5 2019 av Lars Söderholm

7 april var femte söndagen i fastan. I Svenska kyrkan utgjordes den gammaltestamentliga texten av 1 Mos. 22:1-14. Den börjar med formuleringen En tid därefter satte Gud Abraham på prov… Gud sade: ”Ta din ende son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg […]

läs mer