Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

23/5 2018

Till alla medlemmar i Förbundet Kristen Humanism (org.nr. 802004-8453) Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen Som de flesta säkert känner till träder den s.k. Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och medför förändrade krav på hur personuppgifter måste, kan, får och bör hanteras. Inom FKH har Styrelsen tagit fram följande integritetspolicy, där […]

läs mer
Blott Sverige…

20/5 2018 av Erik Lundgren

Den israeliska sociologen Eva Illouz har skrivit boken Israel: sociologiska essäer som handlar om konflikten med Palestina. Hon citerar Foucault, som menar att intellektuellas demokratiska uppgift är att säga sanningen till makten. Illouz visar problemet med att både vara demokratisk intellektuell och innehavare av makten. Hon visar hur innehavet av makten gentemot palestinierna gör att […]

läs mer
Vi diskuterar fel frågor

16/5 2018 av Anders Wesslund

– Har du egna döttrar? Frågan kom överraskande och aggressivt från kvinna mitt emot när en kompis och jag kom att prata med några på puben. Dom våldtar våra tjejer. Tycker du att det är ok?!!! Frågorna kom efter att jag mycket försiktigt försökte höra mig för vad mannen i sällskapet menade med att vi […]

läs mer
Har vi fått ett femte evangelium?

7/5 2018 av Helene Egnell

Plötsligt talade alla om hållbarhet. Allt skulle vara hållbart. Sedan dök de sjutton färgglada kuberna upp, de som symboliserar Agenda 2030:s mål för hållbar utveckling. Alla myndigheter i Sverige skulle plötsligt relatera sin verksamhet till dem. Så även kyrkan. Och så småningom kände jag att motvallskäringen inom mig började resa sig. Hållbarhet i all ära […]

läs mer
Josef Mengele – läkare i tjänst för nazismen

25/4 2018 av Benny Fhager

Av en händelse fick jag låna av en vän en bok om den tyske läkaren Josef Mengele på danska. (Nazilaegen Josef Mengele – Liv og forbrydelse, Documentas forlag).  Den är utgiven 2008 och översättningar finns på norska och holländska. Författare är Anders Otte Stensager verksam vid Köpenhamns universitet och specialkunnig i Holocaust-arkeologi.   Mengele är […]

läs mer
Vårt brokiga kulturarv. Perspektiv på medeltiden, renässanser, reformation – och nutid

23/4 2018 av Bo Nylund

Att förstå sin identitet genom tillhörighet till en viss klan eller ätt, och som innebär att den enskilda individen närmast tänkts som en cell i en övergripande organism, är och har varit utbrett i alla delar av världen. ”Det gemensamma blodet” upplevs vara den viktigaste sammanhållande faktorn i människans värld. Vi ser i dag vilken […]

läs mer
Vägens människor

11/4 2018 av Sten Högberg

Människan är en komplex varelse, skapad under lång tid, liksom alla levande varelser, uppbyggd av jordens mineraler och näringsämnen med hjälp av atmosfärens komponenter. Allt fler uppgifter från forskningen kring Homo Erectus, den uppresta människan, skulle kunna falla under begreppet Homo Empaticus, den empatiska människan. Men bilden är inte helt erkänd utan ställd under debatt. […]

läs mer
Att finna hopp i en ny tid

9/4 2018 av Niclas Blåder

Jag som är född under 60-talet har vuxit upp under en tid där mänskliga fri- och rättigheter har stått högt på agendan. Jag har fostrats i ett samhälle som lärt mig att jag ska ta vara på min medmänniska. Skolan har – förutom kunskap – gett mig redskap att handskas med olikhet, demokrati och alla […]

läs mer
Religiösa friskolor

4/4 2018 av Erik Lundgren

Vallöftet från (s) att undanta religiösa friskolor från statligt stöd väcker förundran. Redan gällande skollag under skolinspektionens kontroll förhindrar obligatoriska konfessionella inslag i skolan. Och rektorerna har mandat att styra. Skälet för förslaget anges vara att religiösa friskolor leder till ökande segregation. Jag uppfattar att friskolor i sig ökar segregationen. Idén att barn och föräldrar […]

läs mer
Kristen humanism i Lund

1/4 2018

ATT VARA MÄNNISKA – lokalt och globalt   Anne-Christine Hornborg, professor i religionshistoria med fokus på religionsantropologiska studier. Alf Hornborg, professor i humanekologi, antropolog med fokus på globala rättvisefrågor   Onsdagen den 18 april kl 19.30 hörsalen, Domkyrkoforum   Arrangörer: Lunds domkyrkoförsamling och Förbundet Kristen humanism 

läs mer