Coronapandemin och statens suveränitet

11/12 2020 av Erik Lundgren

Två franska samhällsvetare Lardot och Laval har skrivit en tänkvärd bok (Dominer, La Découverte, 2020) och diskuterar begreppet stat i historiskt och aktuellt perspektiv. En stat är den högsta beslutsnivån (suveränitet) i ett territorium. Staten kan ta sig rätten att förfoga över medborgarnas pengar (beskattning) eller liv och rörlighet (militärtjänst, fängelsestraff.) Stater kan ha uppfattningar […]

läs mer
Brytpunktssamtal – palliativ vård

5/12 2020 av Benny Fhager

Palliativ vård är vård av lindrande karaktär där man inte räknar med att bota. Det kan handla om svår cancersjukdom och i många fall hos äldre multisjuklighet och nedsatt allmäntillstånd. Palliation är vård under manteln och har en väldigt gammal historik med anknytning till olika kyrkors hjälpverksamhet ofta i kombination med läkare och andra yrkesgrupper […]

läs mer
Förbundet Kristen Humanism försöker driva rättvise- och hållbarhetsfrågor utifrån ett kristet perspektiv

27/11 2020

Därför är det oerhört viktigt att säkerställa att våra egna finansiella investeringar håller måttet. På Styrelsens uppdrag har kassören därför vid sju tillfällen under hösten kontaktat SEB för att undersöka vilka kriterier banken använder för de placeringar som finansieras av FKH. Vi är förvånade och besvikna över den brist på transparens SEB hittills har visat, […]

läs mer
Så välj då livet! – om livets obeskrivliga ursprung och omöjliga förutsättningar

21/11 2020 av Sten Högberg

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”. Så lyder portalmeningen i Bibelns gamla testamente och dess första bok Genesis – Ursprung. Denna bok har kristenheten dedikerat till Moses, som inte skrivit den, men han är den enskilda person ur Levi stam i Israelklanen som skulle kunna ses som den gestalt som gjorde religion av Israelklanens […]

läs mer
Pandemin och demokratin

15/11 2020 av Erik Lundgren

Pandemin bryter vårt vanliga sociala liv. Myndigheterna bestämmer vad vi skall göra, vi förväntas hålla distans, inte träffa någon utanför den närmaste kretsen. Det finns ett antal samhällsproblem, sedan länge i centrum av den politiska debatten. I det oklara parlamentariska läget hittar partierna profilfrågor som en språngbräda till makten. Att hålla ingångna avtal blir viktigare […]

läs mer
Om det enda livet och det möjliga samhället

6/11 2020 av Anders Kristoffersson

Lever vi ett mer ansvarigt liv om livet är ändligt? Utan något bortom vare sig i tid eller rum. Finns ett samhälle som ger frihet för de många där det nödvändiga arbetet kan fördelas på ett rättvist sätt? Dessa två frågor ställer Martin Hägglund i den bok, Vårt enda liv; sekulär tro och andlig frihet, som snabbt har blivit närmast ikonisk i debatten. Han var också Sommarpratare i år. För den som […]

läs mer
Den romantiska orgeln i Gustaf Vasa kyrka

25/10 2020 av Benny Fhager

I Stockholm på Odenplan ligger Gustaf Vasa kyrka. Det är en vacker kyrka i italiensk barock formgiven av arkitekten Agi Lindegren och invigd 1906. Vasastaden i början 1900 – talet var då närmast en förort till Norrmalm med en starkt ökande befolkning. Kyrkan blev stor med plats för åtminstone 1200 personer. Efter en  omfattande renovering […]

läs mer
Skulden och ansvaret i att vara människa

13/10 2020 av Anders Wesslund

När jag under några år byggt och renoverat, först på huset när barnen var små och nu på torpet, så har jag känt mig tillfreds. Som att jag gett mening, innebörd och en legitimitet åt mina handlingar. Vi tillsammans, min fru och jag har skapat ett hem att leva i, för oss och barnen, för […]

läs mer
Lärande och pedagogiska intressekonflikter

8/10 2020 av Sten Högberg

För en tid sedan reagerade jag positivt på en artikel i DN (17/9 – 20).  Peter Letmark lyfte en fråga från skolans värld, en fråga som då och då lyfts i media men som aldrig tycks få några synliga effekter i den politiska processen. Möjligen pågår det olika försök inom skolans värld som inte blir […]

läs mer
Skogen

4/10 2020 av Lars Söderholm

Under dessa coronatider förskjuts perspektiven. Näring behöver vi alltid. För mig betyder nu skogen så mycket mer än den gjort tidigare. Här finns en närvaro. Det är en närvaro jag vill dela och delar. Att få vara en del av skogen. Också jag har i mig ett träd. Ett träd bland de andra träden. Ett […]

läs mer