Ett paradigmskifte i Europa?

21/5 2019 av Sten Högberg

Vi är mitt uppe i en valrörelse till EU:s parlament. Vad rör det oss i Sverige? Varför skulle det inte röra oss? Se där skymtar den delade hågen mellan den chauvinistiska självbilden ”Ensam är stark!” eller ”Varför ska vi anpassa oss när det är vi som har sanningen!” och den samarbetssträvande självbilden ”Tillsammans blir vi […]

läs mer
Selfies i landskapet

15/5 2019 av Erik Lundgren

Vi åker genom Uppland från Uppsala till Björkö. Landskapet är som en historiebok om mänsklig möda. Mitt bland de stora harvade fälten, där vetegroddarna börjat skjuta upp, ser vi stenrösen som öar, dit man baxat stenbumlingar. Några enstaka stenmurar syns, kanske markeringar av gamla ägogränser.  I många byar finns medeltida stenkyrkor. Vi har gått in […]

läs mer
Två gånger Abraham och Gud, i kristen och judisk tolkning

9/5 2019 av Lars Söderholm

7 april var femte söndagen i fastan. I Svenska kyrkan utgjordes den gammaltestamentliga texten av 1 Mos. 22:1-14. Den börjar med formuleringen En tid därefter satte Gud Abraham på prov… Gud sade: ”Ta din ende son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg […]

läs mer
Tankar på 1 maj

1/5 2019 av Anders Wesslund

Den rörelse som växte fram i industrialismens spår på 1800-talet bar på en kraft. Genom organisering av enkelt folk väcktes hopp om en bättre framtid och om en bättre värld. Människor fick ett värde de inte tidigare hade haft. De kämpade sig till rätten att höras, att få vara med och fatta beslut som rörde […]

läs mer
Skara domkyrka – Bo Beskows glasmosaikfönster

22/4 2019 av Benny Fhager

Reser du in emot Skara ser du tydligt spirorna från landets äldsta domkyrka med anor från 1000 – talet. Nuvarande kyrka är i höggotik och kyrktornen kom till vid en omfattande renovering och ombyggnad i slutet av 1800 – talet.Var nyligen ett par dagar i Skara och kom då speciellt att studera och fördjupa mej […]

läs mer
Klimatet och vår gemensamma andlighet

13/4 2019 av KG Hammar

Femminuterstal i Kungsträdgården i Stockholm den 6 april 2019 med Fria Pensionärer: Vi kallar oss Fria pensionärer. Och vi är fria från mycket. Men vi är inte fria från skuld. Det är under vår livstid som vår egen västerländska civilisation har gått in i en återvändsgränd. Och vi måste vända om. Häromdagen var det *överskottsdagen” […]

läs mer
Tillit som bärare av demokrati

8/4 2019 av Erik Lundgren

För en tid sedan uppmärksammades i media hur ledamöter i riksdagen och EU-parlamentet tagit ur ersättningar de kunnat tjäna på privat, vilkas ageranden ligger till grund för denna bloggtext. Samhällsbeslut i en demokrati sker genom lagar, ibland med tillägg av förordningar och direktiv. Fungerar demokratin, dvs efterlevs besluten som demokratin förutsätter med respekt för individers […]

läs mer
Se upp för ”whataboutismen”!

28/3 2019 av Helene Egnell

Terrordådet i moskéerna i Nya Zeeland har väckt många reaktioner. Framför allt har det än en gång bevisats att ”godhet har makt över ondskan, kärlek utplånar hat” (Desmond Tutu). Över hela jorden har människor samlats för att tända ljus och skapa mänskliga kedjor runt moskéer, namnlistor har skrivits på och pengar har samlats in. Inte minst […]

läs mer
Synas, höras eller förtigas

23/3 2019

Synas, höras eller förtigas – Om religionens roll i samhället Detta är än så länge arbetsnamnet på Sommarmötet för Förbundet Kristen humanism i Leksand 7-11 augusti 2019. Vi ställer frågorna om trons roll i samhälle och politik, om tron som ett bidrag till hopp eller möjligen ibland som ett hot. Bland de medverkande finns diakonen […]

läs mer