Anmälan Sommarmöte

Du kommer att ha möjlighet att anmäla dig till sommarmötet 7-11 augusti 2019 på Västanviks folkhögskola, 4km norr om Leksand, tidigast i mitten av mars månad. Då är du välkommen tillbaka till denna sida. Ta gärna kontakt med någon vän att dela skolans fina dubbelrum med innan dess!

Sommarmötets tema kommer att knyta an till titeln på Årets bok: Synas, höras eller förtigas – religionens roll i samhället. Flera engagerande talare har tillfrågats och gudstjänster, verkstäder, utflykter planeras enligt god tradition och erfarenhet.

Här är en länk för info om folkhögskolan: www.vastanviksfhs.se

Årets bok kan du beställa här: info@kristenhumanism.org

Hälsningar från planeringsgruppen

Namn: *
Ort: *
E-mail: *
Telefon: *
Veg. kost, allergier:
Logi: *
Övrigt:
Välkommen på sommarmötet!