flyktingpolitik

”Skapelsefred byggs inte med vapen”

Bo Nylund

Bo Nylund

21 november kl. 1.00
Gudstjänst i Österledskyrkan, Gamla Uppsala
Avslutning av Kyrkornas globala vecka

Ekumenisk gudstjänst i samverkan mellan Österledskyrkans församling, Gamla Uppsala församling och KHS. Gästpredikant är Svenska Missionsrådets generalsekreterare Eva-Christina Nilsson, övriga medverkande är pastorn i Österledskyrkan Lars Gunnar Skogar samt representant från Gamla Uppsala församling.

Vid kyrkkaffet presenterar Lennart Molin, Sveriges Kristna Råd, globala veckans tema.

.

{ 0 comments }