Uppbrott, hemkomst

18/1 2022 av Lars Söderholm

För en tid sedan medverkade jag vid Danderyds kyrkokörs ett år försenade hundraårsjubileum. Det var några av sångerna som särskilt väckte mina känslor. Vi sjöng två sånger av Gabriella Gullin, tonsättningar av dikter av Pär Lagerkvist från hans expressionistiska period. Tyst är det rum heter en av dem. Den handlar om ödsligheten i Universum, hur […]

läs mer
Livsmod och andra mod – om ett ord som skaver

6/1 2022 av Anders Kristoffersson

Livsmod är viktigt. Det ska förmedlas till människor genom gemenskaper för att ge motståndskraft och vilja till handling inför nutid och framtid med pandemi och klimatkris. Bakom ordet ljuder lundateologen Per Erik Perssons tal om att kyrkan ska ge människor ork att leva och mod att dö. Men för en månad sedan frågade någon mig […]

läs mer
En försiktig önskan om en god jul

23/12 2021 av Anders Wesslund

Sedan i augusti har jag mött en grupp behandlare inom socialtjänsten för samtal kring boken Medkänslans pris av den norske psykologen Per Isdal. Han har i sitt yrkesliv utvecklat en verksamhet kallad Alternativ till våld, som byggt upp kunskap och erfarenheter om våld i nära relationer. För oss som läst och samtalat har grundfrågan handlat […]

läs mer
Tvåstatslösning

20/12 2021 av Erik Lundgren

Vid avslutningsgudstjänsten den 18 november efter kyrkomötet framförde ärkebiskopen Svenska Kyrkans ursäkt för övergrepp mot samerna ända sedan 1600-talet. Det var högtidligt att så många samer deltog i traditionell klädsel och delar av liturgin framfördes på samiska språk. Under kyrkomötet behandlades motioner med förslag att lyfta frågan om behandling av palestinier kunde bedömas inom ramen […]

läs mer
Den besvärliga solidariteten – etiskt dilemma, gemenskaper och tålamod

8/12 2021 av Anders Kristoffersson

I veckan stötte jag på ett utbrott av folklig gemenskap. Jag fick min tredje dos mot Covid -19 på den tillfälliga vaccinationscentralen på Universum i Umeå. Seniora sjuksköterskor och vänliga volontärer mötte och vägledde oss äldre mottagare av booster-dos men även gymnasister som fick sin första spruta. Det var bra att få vara del av […]

läs mer
Härska eller samverka? Varför inte både ock?

3/12 2021 av Sten Högberg

Vi är på väg in i en klimatkris där vi hoppas att teknisk utveckling ska rädda oss. Samtidigt tror vi att vi är på väg ut ur en pandemi för att den tekniska utvecklingen har gett oss ett vaccin som ska rädda oss. Nu tycks det bara återstå problemet med alla vaccinmotståndare, som inte fattar […]

läs mer
Ny orgel i Göteborgs konserthus

27/11 2021 av Benny Fhager

Sverige har ett unikt innehav av orglar, hela 3400 stycken. De flesta av dessa finns inom kyrkorna, men även konserthus och stadshus har på flera håll betydande orglar. Vi har en rik skatt av kyrkomusiker i vårt land, som tillsammans med mångahanda körer och andra musiker, är synnerligen värdefulla för vår kultur.Orgeln bygger på tanken […]

läs mer
Solidaritet

21/11 2021 av Erik Lundgren

Ordet solidaritethar sitt ursprung i latinets solidum som anger summan av kapitalet. Via franskan har vi fått ordet som vanligtvis betyder att inom en gemenskap fördelas tillgångar lika. I gängse politisk debatt och i min generation har ordet en stark positiv klang. Det ses som en solidaritetshandling att hjälpa flyktingar. Under den stora flyktingströmmen 2015 […]

läs mer
Där, i mötet

14/11 2021 av Anders Wesslund

– Vad glad jag är att få vara här! Vad fint att vi är här tillsammans! Det…, ja, det är liksom det som är grejen! Jag återger nog inte Frida Selander ordagrant, men den innebörden och den andan tror jag stämmer väl med det Frida och vi delade den där oktoberkvällen på Berättarfestivalen i Skellefteå. […]

läs mer
Så välj då livet: Om Sabbatens fusion av mångfald till enhet – livets obeskrivliga ursprung och omöjliga förutsättningar

8/11 2021 av Sten Högberg

En kärleksfull tankelek bortom eller inom religion och vetenskap. Nionde och sista delen i Sten Högbergs serie essäer om bibelns sjudagarsberättelse, om gudsbild, skapelsesyn, människosyn, natursyn och klimatkamp. Genesis – Första Mosebok 2 ”1 Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. 2 Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han […]

läs mer