Herren välsignar dig och bevarar dig

27/9 2023 av Sten Högberg

Om du någon gång eller ofta deltar i en gudstjänst i en kyrka möts du troligen av en kollektiv välsignelse i slutet av gudstjänsten. Du som läser det här är troligen bekant med att den till största delen hämtas från den välsignelse som Aron, Moses bror, uttalar över Israels folk på flykt från Egypten in […]

läs mer
Med ångest som det gemensamma motståndets källa

23/9 2023 av Anders Wesslund

En vag oroskänsla, ett obehag som inte lämnar mig ifred. Denna diffusa känsla lever jag i ständigt – och många med mig, tror jag. När jag skrev om Paul Tillich förra gången jag bloggade (26/8), var det inte ett teoretiskt resonerande utan med ett allvar kring min och vår existens som människor. Vi vet verkligen […]

läs mer
Dö för dig

19/9 2023 av Lars Söderholm

När man går på Drottninggatan i Stockholm möts man av en ek som är upphängd ovanför gatan.  Den är hängd upp och ner. Det är Charlotte Gyllenhammars konstverk Dö för dig, Slå rot. Redan för trettio år sedan hängde hon upp ett träd på Drottninggatan. Konstverket hette då enbart Dö för dig. Ett träd som […]

läs mer
Hö – lokalt skördat och hållbart

11/9 2023 av Benny Fhager

Foto: Lina Adolphson. Bild från höskörd på traditionellt vis.

Hö är torkade vallväxter som lagrats och används som husdjursfoder till bland annat nötkreatur och hästar. Hö skördas av tradition ungefär vid midsommartid och har en rik tradition av sedvänjor på landsbygden. För att torka höet hängdes det upp på långa hässjor eller torkades på en stör, stack. Folket samlades kring höskörden som krävde samarbete. […]

läs mer
Berättelser och gemenskaper –
fem nya teser när det är bråttom

3/9 2023 av Anders Kristoffersson

. Förbundet Kristen humanism har haft sitt sommarmöte. Temat var ”En kultur för nya berättelser”. Läget för demokratin i vid mening blev en nyckelfråga. Statsvetaren Erik Amnå lyfte fram försvagningen av delar som deltagande, samtal och (rimlig) jämlikhet. Kärnan, formella valprocedurer och liberala fri- och rättigheter, är ännu intakt. Före mötet skrev jag en bloggpost […]

läs mer
Modet att vara till och förnuftigt leva våra liv

26/8 2023 av Anders Wesslund

Jag har återvänt till mina böcker av Georg Henrik von Wright och Paul Tillich i sommar. Båda är män av förra århundradet men moderna och förebådande det senmoderna tillståndet; vår tid. Finlandssvenske filosofen, som efterträdde Wittgenstein i Cambridge, von Wrights stoiska lugn hindrade honom inte ifrån att brottas med det han såg; att människan och […]

läs mer
Demokratin skakar!

14/8 2023 av Sten Högberg

– Om demokratins kris inom frikyrkan som en del av landet. ”Samhället skakar!” var ett uttryck som författaren Erik Gustaf Geijer använde i början av 1800-talet för att beskriva att Sverige stod inför helt nya utmaningar och helt nya lösningar, och som fick honom själv att röra sig så sakteliga från konservatism mot liberalism där […]

läs mer
Värdshuset

7/8 2023 av Lars Söderholm

. Att vara människa är att vara värdshusvärd – varje morgon en ny gäst. En glädje, en sorg, en elakhet eller en plötslig insikt kan dyka upp som en oväntad gäst. Hälsa dem alla välkomna! Även när det är ett gäng bekymmer, som våldsamt drar genom huset och tömmer det på alla möbler; behandla ändå […]

läs mer
Berättelser och gemenskaper – sju teser i en hård och tyst tid

30/7 2023 av Anders Kristoffersson

. Det ropas efter goda berättelser i denna hårda tid. Med dess klimatkris, krig och ojämlikhet. Med dess splittrade bilder av verkligheten, fragmentiserade av sociala media och ensamliv. Med dess politiker som inte förmår se klart mot framtiden.  Förbundet Kristen humanism ägnar sitt kommande sommarmöte i värmländska Ransäter åt behovet av goda berättelser. Ett behov […]

läs mer
Koranbränning och yttrandefrihet

17/7 2023 av Erik Lundgren

. Koranbränning sägs vara ett uttryck för yttrandefriheten. I det aktuella fallet utanför moskén i Stockholm hävdar Irakiern Salwan Momika att det är en protest mot sharialagarna i Iran. Jag frågar mig om en koranbränning i Sverige är uttryck för yttrandefriheten i vårt land. Yttrandefriheten är en viktig del av demokratin. Demokrati innebär ju att […]

läs mer