Öppna humanismen!

5/10 2009 av Styrelsen för KHS

”Gud finns nog inte” har vi hört flera gånger i sommar under Humanisternas kampanj. Det har lett till en engagerande debatt om religion och samhälle. Humanisterna slog an tonen och propagerar för att humanism är liktydigt med ateism och tycks nästan likställa religion och religiös trosutövning med fundamentalism.

Humanisternas ytliga förståelse av vad tro betyder för människor skapar dessvärre ingen dialog och bidrar knappast till att stärka humanistiska och demokratiska värden. Snarare söker man stänga dörren mot människor av annan uppfattning. Humanismen ryms såväl inom religionerna som inom sekulariserade sfärer av samhället liksom den kan saknas på ömse håll, vilket historien har visat.

All humanism värd namnet står upp för människans värdighet och jämlikhet och vill värna hennes frihet att skapa kultur och bilda ett gott samhälle. Den försvarar också människan mot det som dehumaniserar henne. Kristna humanister vill söka sanningen och åstadkomma människovärdiga förändringar i samhälle och värld, men vi har inga anspråk på att vara de enda som sätter ut i det ärendet. Tvärt om vill vi gärna samverka med humanister av alla de slag oavsett ur vilka källor de hämtar sin etiska övertygelse och handlingskraft.

Låt oss i dialog bidra till att öppna humanismen istället för att reducera den till en intern angelägenhet i västerländsk sekulär idétradition!

Styrelsen för KHS

som härmed inleder bloggen ”Den kristna humanisten”.