Den blinda fläcken

14/1 2010 av Sten Högberg

Det sägs att varje öga har en blind fläck. Rätta mina grundskolekunskaper om jag har fel, men jag har för mig att det är mot den punkten all information från ögats stavar och tappar samlas och förs vidare till hjärnan. Det finns inte plats för ljusabsorberande synceller. De är upptagna av annat än att se.

Av någon anledning kom jag att tänka på det då jag reflekterade över den debatt som uppstått i min älskade Missionskyrka – när frågan om samkönad vigsel kommit på tal. Efter drygt fem års tystnad – som officiellt kallats ”Det goda samtalet” – som följde på ett beslut i kyrkostyrelsen, att inte ordinera pastorer som levde i partnerskap, har det nu blåst upp till storm. Kanske i ett vattenglas – men ändå. Missionskyrkans styrelse vill överlåta beslutet om samkönad vigsel till varje församling i vetskap om att det finns församlingar som vill bekräfta och stödja utsatta människor som söker stabila samlevnadsformer. Mycket bra. Men en stark lobby vill ha ett övergripande förbud?

Varför hamnar så många utsatta grupper i kyrkans blinda fläck. Vilka frågor är så mycket viktigare än att backa upp goda vägar för de utsatta?