Rätt riktning för Missionskyrkan

17/5 2010 av Sten Högberg

Varför är vinden så kall trots att solen skiner? Den märkliga tanken gick jag och funderade på i onsdags då jag pilgrimsvandrade in mot Örebro. En typisk våreffekt kanske. Förväntan på att solen ska värma mer än den faktiskt gör då kalla vindar drar över slätten. I Örebro har jag deltagit i Missionskyrkans konferens. En av fyra som pågår samtidigt och samordnat. Tre samfund och en ungdomsfederation. Torsdagens påverkanstorg på Missionskyrkans konferens kring motioner  om samkönad vigsel var laddad och rörig, men samtalen mellan meningsfränder var fler än mellan meningsmotståndare. Frågan avgjordes efter en maratondebatt på över 3 timmar och 75 talare. Beslutet blev att varje församling fick rätt att tillämpa vigselrätten efter eget beslut trots en rad motioner om förbud. Men med knapp majoritet vann kyrkostyrelsens uppfattning att äktenskapsbegreppet ska förbehållas förbundet mellan man och kvinna mot konstaterandet att begreppet måste omvärderas utifrån en ny tid. En kyrka förändras sakta och det är gott om riktningen går mot mer humanism. Det gjorde det dessa dagar trots motstånd.