Evolution, Gud och hopp

4/8 2010 av Anders Wesslund

Nu har sommarmötet börjat. KG Hammar talar om evolutionsbejakande teologi, våra val i varje ögonblick, som del i evolutionen. Varje människa är del i ett sårbart hopp, att göra denna värld lite mer mänsklig, lite mer beboelig. Vilken vidgning av möjligheten att tala om Gud – om oss människor, om denna värld! Så befriande – bortom religiöst språk som så ofta begränsar.