Humanistisk dialog

5/8 2010 av Helene Egnell

Att utveckla tankarna kring kristen humanism kanske kan vara en väg att öppna dialogen med de ateistiska humanisterna? John de Gruchy gav oss några byggstenar idag. Att diskutera hans problematisering av upplysningshumanismens värden (jämlikhet, autonomi, autenticitet, tolerans och medkänsla), och hans förslag till ledord för en senmodern humanism: holistisk, inklusiv, medkännande, komplex och hoppfull, med sekulära humanister – det skulle vara spännande!