The Conversion of a Fundamentalist

5/8 2010 av Emil Erdtman

Till John de Gruchy

(efter föredraget 5/8: Confessions of a Christian Humanist)

stolta fraser

fundamental sanning

skalet frasar

faller sönder

stenen, fundamentet

ger frukten sötma