Ideal

6/8 2010 av Kerstin Falk

Minne från John de Gruchys föredrag : sanning, godhet och skönhet måste kombineras, för sanning utan godhet och skönhet blir fundamentalism, godhet utan sanning och skönhet blir moralism och skönhet utan sanning och godhet blir esteticism.