Det kristna studentarbetet – varthän?

14/12 2010 av Benny Fhager

Kristna studentrörelsen i Sverige, KRISS, har haft ett stort inflytande i den kristna samhälls- och kulturdebatten. Kvinnoprojektet och ekologiprojektet på 70- och 80-talen var banbrytande i att föra fram tankegångar om kvinnors rätt och ekologisk balans bland annat. Internationell solidaritet spelar en stor roll allt sedan Chileprojektets tid. Men huvudfåran bland kristna studenter går idag KRISS förbi fast man gör ett bra arbete. Sändaren hade en artikel om detta tidigare i höst.

Ny generation dominerar bland kristna skolgrupper, vars Livets ord-anknytning talar sitt eget språk. Studentorganisationen Credo har en kyrklig OAS-prägel och en konservativ agenda, inte minst beträffande bibelsyn.

Var tid har sin karaktär och yngre människor tenderar att vara mer tydliga ideologiskt, men jag är rädd att själva uttrycket kristen bland studenter idag förknippas med en nästintill fundamentalistisk syn. Det kopplas till evolutionsmotstånd och snäv privatmoral med pekpinnar – ”vi har rätt”.  En av mina söner, som torde vara kristen humanist men inte är jätteaktiv i kyrkan, uttryckte sig såhär:
–Bland yngre har ”kristen” idag fått en dålig klang. Vi tänker på Sarah Pahlin och negativa attityder mot vetenskap och homosexuella.