Styrelsen på historisk mark

19/2 2011

Helgen 5-6 februari träffades styrelsen på historisk mark på Sigtunastiftelsen – och det fattades beslut som också kan bli historiska. Vid årsmötet 2010 diskuterades en möjlig ändring av förbundets namn. Styrelsen lägger nu fram sitt förslag till namnändring inför 40-årsjubileet i sommar: Förbundet Kristen humanism föreslås bli nytt namn.

I samband med förslaget till namnbyte föreslås även revision av stadgarna på ett flertal punkter. Detta blir upp till årsmötet att besluta om. Styrelsen tog även beslut om det manifest för en kristen humanism som arbetats fram under en längre tid. Nu vidtar en planering för en bredare lansering under hösten av nytt namn, om årsmötet beslutar så, manifest och även ny logotyp för att gör förbundet mer känt.

Styrelsen beviljade även anslag till lokal verksamhet i Lund samt hälsade med glädje lokala arrangemang i Uppsala, Göteborg, Stockholm och Umeå samt medverkan i Befriande teologiskt forum på stiftsgården Åkersberg i Höör 8-10 april. Styrelsen gläds över en positiv medlemsutveckling och ser det lokala arbetet som ett av de viktigaste områdena att utveckla ännu mer.

Styrelsen uttalade även en ambition att än mer utveckla sin webbplats, som fått ny profil under hösten -10. Den närbesläktade bloggen, som varit igång sedan oktober 2009, utvärderades och ses som ytterligare en del i förbundets utåtriktade arbete. Även där kommer viss förändring och utveckling att ske framöver.

Det var en inspirerad styrelse som lämnade Sigtunastiftelsen efter två dagar i gnistrande vintersol. Den kunde glädja sig åt att denna natursköna historiska miljö kommer att bli mötesplats för sommarmötet med ett starkt startfält i augusti. Och det kommer att ske i gott samarbete med den stiftelse ur vilken en stor del av förbundets anda och liv har sprungit fram.