Juholts linjetal

27/3 2011 av Elisabet Pettersson 

Ämnen:

”Vi håller på att förhandlas till de framtidens människor som vet priset på allt men inte värdet av något” är sagt och skrivet av Orionteaterns konstnärliga ledare Stina Oskarsson. Håkan Juholt inledde sitt linjetal på den socialdemokratiska extrakongressen med att citera henne. Ja! Det är bara att säga ja! Vi behöver prata om värde och värderingar. Vi behöver synliggöra att ekonomisering också är grundat i en värdering och inte någon sorts faktabaserad realism med naturgivet tolkningsföreträde. Jag saknade intensivt hållbarhet, miljömedvetenhet och globalitet i Juholts tal. Och vad är det egentligen för tillväxt det talas om? Vad är det som ska växa till? Men talets avslutning är vackert och mer än så. Det är politiskt i dess allra bästa mening:  ”Vissa saker görs inte av vinstintresse. Vissa relationer upprätthålls inte för att någon tjänar på det utan för att du är människa, för att jag är människa, för att vi tillsammans är ett samhälle”.