Bad religion

6/4 2011 av Anders Wesslund

Bad religion. Uttrycket användes samstämmigt av K G Hammar och John de Gruchy på senaste KHS-sommarmötet.  Dålig eller osund religion.

Och farlig.

Som alla andra föreställningar och idéer kan religiösa bli farliga. När Floridapastorn Terry Jones och hans församling anklagat religionen islam, funnit den skyldig och bränt Koranen i en rituell handling, så har de tänt en gnista. Minst tjugo människor miste livet i de upplopp som följde i Mazar-i-Sharif.  Det bottnar i religiösa föreställningar på båda sidor, båda uttryck för osund, farlig religion, där det moraliska ansvaret för våldet finns hos båda parter.

de Gruchy har känt av denna fundamentalism och dess omänsklighet i sitt Sydafrika under och efter apartheid. I Sverige hade K G Hammar som ärkebiskop kritiker från detta håll, men ofta tycks kompassen och förmågan till analys brista inom svensk protestantism. Livets Ord kom på 80-talet med tydlig inspiration från och med rötter i amerikansk fundamentalistisk protestantisk kristendom. Som hos Terry Jones.

Idag tycks Ulf Ekmans församling ha en naturlig plats inom delar av svensk kristenhet. Carola fick en bibel ur en ärkebiskops hand på 80-talet för sin frimodiga tro. År 2011 uppträder en annan emiritus tillsammans med Ekman.

Terry Jones, islamism i Afghanistan och Livets Ord-inspirerade församlingar i Sverige tillhör skenbart skilda världar. Men i samtliga fall rymmer de uttryck för osunda och farliga religiösa föreställningar.

Så en omvänd bild. I Ordfront Magasin 2/11 lyfter Maria Küchen fram det goda diakonala arbetet i kyrkorna och efterlyser förenat engagemang oavsett tro mot nyfattigdomen i Sverige. Påskuppropet mot utförsäkringar närmar sig.