Attac tio år

9/5 2011 av Anders Wesslund

Ämnen:

Idag väntade Attacs tidskrift Alt i brevlådan. För tio år sedan var Attac ett hopp om en ny motkraft i Europa, idag fortfarande en viktig rörelse men i medieskugga. Attac driver kraven om skatt på finanstransaktioner (tidigare den sk Tobinskatten, nu Financial Transaction Tax, FTT) och att inga skattemedel via privata bolag i skola och vård ska gå till skatteparadis – som de gör idag. Nu är det många ledande politiker inom EU, bl a Angela Merkel, som lyfter frågan. EU-parlamentet röstade för FTT i mars i år. Håkan Juholt och nya partisekreteraren Carin Jämtin har nu också lyft frågan som viktig för (S). Bakgrunden är kunskap och information som Attac tagit fram och den opinion som man drivit dessa år.

Senaste numret (13-14/2011) beskriver klarsynt bankernas stora ansvar för den ekonomiska krisen, hur regeringar, politiker (t ex Anders Borg) och institut (IMF) skuldsätter Europas medborgare och här beskrivs nyliberalismens totala haveri i Irland.

Det finns ingen plats för triumf, konsekvenserna är alldeles för förödande och dessutom är medicinen som länder som Irland och Grekland tvingas på orättfärdig. Den belgiske historiken och statsvetaren Eric Toussaint , medlem av Attac Frankrikes vetenskapliga råd, har analyserat skuldsättningen och krisen i EU-länderna. ”De nedskärningsåtgärder som nu sätts in- inte minst på rekommendation av IMF – kommer att förlänga krisen, försvaga de sociala skyddsnäten, öka fattigdomen, stärka finansinstitutionernas makt och försvaga staternas möjligheter att uppfylla sina förpliktelser mot medborgarna och mot biståndstagare i Tredje världen”.

Attac startades bortom höger och vänsterskalan. Den som är lyhörd för medmänniskans behov  kan inte blunda för effekterna av den politik som drivs från ekonomiska och politiska makteliter idag.  Vem är min bror och min syster? Var finns den Kristus vars händer genomborrades av sin tids makthavare, i dessa siffror?

Läs mer om Attac på www.attac.se  Tidningen kan beställas via redaktion@attac.se Mer om den europeiska krisen och Attacs syn finns i den här artikeln.