Obama och hämnden

13/5 2011 av Sten Högberg

Ämnen: , ,

Jag tror fortfarande Obama har en liten kristen humanist bakom örat även om han gjort den osynlig för tillfället. Särskilt då han påpekar att alla som inte hurrar över Usama bin Ladins död, har något fel i huvudet som behöver åtgärdas. Han har snabbt vant sig vid Pax Americana – de kriterier som gäller för världsfreden i USA:s ögon. USA anser sig enligt denna ha rätten att gå in i alla hus världen över och eliminera alla hot mot världsfreden – i alla fall de som hotar USA:s maktställning och ännu mer om det finns en hämnd att utkräva.

Jag har länge trott att kristen tro är omöjlig att förena med hämnd – inte i betydelsen att en kristen inte kan hämnas, men att en kristen känner eller inser att han handlar fel och gör synd, då han hämnas en oförrätt. Men jag har mött fler och fler uttalat kristna som ser det som en rättighet att hämnas och någon gång som en skyldighet, då man fått för sig att man utför Guds hämnd. Det måste bygga på tanken att den som förorättar mig eller gör ont mot mig är i förbund med Djävulen och är alltså Guds fiende, någon som Gud vill utradera.

Den synen finns i Sverige men är också väl företrädd i USA:s konservativa kristenhet och långt utöver det. Det är förståeligt att en president måste hantera den vrede och hämndlystnad som bubblar upp i landet och låta den riktas mot fienden, så att den inte drabbar honom själv.

Men här i Sverige pågår fortfarande en debatt om det var rätt eller fel att döda bin Ladin. Här finns ingen hämndpsykos utan här handlar det om rättssystem kontra moral. Som kristen och humanist kan jag bara hålla med dem som säger att det är fel att döda en människa. Varje dödad är ett brott mot kristen etik oavsett hur det motiveras. Men jag kan inte komma ifrån att hur jag än tänker igenom vilka strategiska val som legat bakom, så kommer jag bara fram till att det var en fullständigt tokig strategi i långa loppet. Mycket indikerar att det var bin Ladins önskan att bli martyr på det här sättet. Det ökar hans betydelse som symbol för alQaidas fortsatta kamp. Att tipset om hans bostadsort kom från en kontakt nära alQaidas andreman ökar på indiciekedjan. Nej, en arrestering, borttransport och rättegång med efterföljande livstids isolering hade varit mer rätt med de resurser USA är berett att använda. Men hämndkänslorna tog överhanden. Irrationellt och inhumant.