Humor och humanism

4/9 2011 av Hilda Lind

Ämnen: , , ,

Finanskris, Utöya, 10 år av 11 september, grannen med långt framskriden cancer, tungt på jobbet, svårt socialt, rebellers kamp för frihet, förfärande svält och – humorfestival!

Det har varit festival i stan de senaste dagarna. Humorfestival. Landets ståuppare och komiker kom samman några dagar i höststarten för att roa och oroa.

Vi inbjuds till festivaler av alla de slag. Vattenfestival, teologifestival, musikfestival med olika förtecken och – humorfestival. Festivaler kommer och går, somliga blir tradition för några år. En mängd program erbjuds, fakta och upplevelser konsumeras och allt omgärdas av festglans – det är festival!

Kanske en ytlig beskrivning av ett fenomen som har både djup och bredd. Är festivalen ett av vår tids sätt att bearbeta stora frågor som handlar om mänskligt liv, om jordens överlevnad? Ena dagen är teologin redskapet som används, en annan gång är det vatten eller klimat som står i fokus. Vid tredje tillfället får humorn plats på scenen.

Både allvar och humor behövs för att förstå sig på vår värld, vår verklighet. Det befriande skrattet kan förlösa krampen och frustrationen mitt i det svåra och obegripliga. Att kunna skratta åt sig själv och det komiska är en gåva människan har fått. Den kan missbrukas precis som alla andra gåvor och talanger men utan humorn vore livet tyngre och människor sorgsnare.

”Den der kun tar spög for spög
og alvor kun alvorligt
han og hun har förstået
begge dele
lige dårligt!”

Av Piet Hein, den danske matematikern, filosofen och författaren till en mängd korta aforismer, ”gruks”.