Birgitta Trotzig i Ord & Bild

28/11 2011 av Anders Wesslund

Ämnen: , , , , ,

Tidigare under året gick författaren Birgitta Trotzig ur tiden. I tidskriften Ord & Bild 3/2011 återges ett samtal mellan henne och Agneta Pleijel; Människan, skapelsen, skapandet.  Trots att 30 år gått sedan samtalet fördes har det aktualitet i vår samtid, inte minst beträffande klyftan inom människan, och mellan människan och Gud.  Trotzigs katolska tro som samtida intellektuell var svår att förstå för många i det kulturella landskap som ”Sverige” då utgjorde – och än utgör? Samtidigt har många starkt påverkats av hennes författarskap.

Tidskriften Ord & Bild utför i det lågmälda en storartad kulturgärning. För den som är intresserad är adressen www.tidskriftenOrdoBild.se. Där finns även ett fint julklappserbjudande om prenumeration för halva priset inklusive tidskriften Glänta.