Coexist Malmö – en väg till religiös samverkan

20/5 2013 av Sten Högberg

I söndagskväll restes ett stort kupoltält på Stortorget i Malmö. Genomskinligt och öppet. Med stöd av kommunens avdelning för Trygghet och Säkerhet skapades en mötesplats för fyra religioner mitt på torget – som en del av Eurovision-festivalen. I snart en vecka har detta tält fyllt av spännande panelsamtal med representanter från olika religioner, intervjuer med intressanta personligheter och sång och musik från olika kulturer och religiösa traditioner. Hela tiden en flöde av nyfikna människor som stannar till, tittar in, undrar vad det är fråga om och hamnar i samtal med någon buddist, eller en judinna, en muslim, en präst eller en frikyrkopastor eller diakon som är på plats mellan 11 och 19 varje dag.

Hur har det uppstått? – I slutet av oktober bjöds nära 30 församlingar och religiösa organisationer i Malmö, med relation till riksorganisationer som har SST bidrag. De bjöds in av SST – Statens Stöd till Trossamfunden och Malmö Stadskontors avdelning för Trygghet och Säkerhet. Omkring tjugo församlingar representerades i början. Seminarier kring Mänskliga rättigheter och Religionsfrihetslagen, värderingsövningar, ideprocessande. Det ledde fram till ett gemensamt dokument med en värdegrund som alla kunde samlas kring – med det tillägget att varje församling förväntades bjuda på sin särart. Dokumentet undertecknades av 12 församlingars ledningar. Tre muslimska, en judisk, en buddistisk, fyra frikyrkor inkl. FA, en ortodox församling och Svenska kyrkan.

Det har blivit gemensam matlagning, församlingsrally med besök i åtta församlingars lokaler, kris och katastrofövning i Stadshuset krisledningsrum och en hektisk planering för vaska fram ett namn och ett program för att göra oss synliga under Eurovisionfestivalen.

Två mål finns med denna aktiva samverkan i samspel med Stadskontoret. Det första handlar om att hitta en stödorganisation för katastrofberedskap i Malmö där församlingarna kan delta med sina ideella resurser, och på sikt också kunna stödja varandra om någon församling utsätts för hatbrott eller förstörelse. Det andra målet handlar om att på lång sikt skapa fest i Malmö på religionernas grund och bjuda in malmöborna att delta.

Ett långsiktigt fredsprojekt mellan religiösa traditioner men också en aktiv bearbetning av den mur av osäkerhet som samhällets institutioner visar kring umgänget med de religiösa grupperna i samhällskroppen. Vi följer profetens Jeremias uppmaning till judarna som förts som fångar till Babylon på 500-talet f.kr. – ”Sök den stads bästa, dit jag fört er bort i fångenskap.” .Att ta ansvar för sin stads bästa trots att stadens styrs av människor som inte har samma religion kräver tolerans för religiös mångfald. En utmaning men en spännande och nödvändig utmaning.

Ikväll avslutades dagen i Coexist Malmös Festivaltält med en panel med en representant för Tibetansk buddism, jag själv som representerade Equmeniakyrkan, Malmö Missionsförsamling och Universitetskyrkan, en judinna från synagogan och ordföranden i Bosniakiska islmska församlingen. Vi fick svara på frågor om hur vi såg på himmel och helvete i våra olika traditioner och hur vi såg på genusfrågorna utifrån en frågelapp från en gymnasist – ”Har Gud snopp?”. Mycket spännande samtal.

Sista dagen för Coexist-tältet innebär att en kippavandringdring från Synagogan avslutas vid Coexisttältet och ett panelsamtal genomförs på temat ”Svenskar är vi allihopa – om normer, normalitet och värderingar.”. Det blir buddistisk sång och en gospelkör svänger loss. En bra upptakt till Eurovisionsschlager – finalen.