Synen på språket präglar teologin

23/2 2014

Ämnen: , ,

För närvarande pågår i Svenska kyrkan liksom i frikyrkan en debatt i termer av tydlighet respektive opportunism i relation till en sekulär tidsanda. De grundläggande filosofiska frågorna spelar nog mycket större roll för oss existentiellt än vi normalt är medvetna om, men många av de grundläggande frågor som vi yrvaket brottas med idag är åtminstone ett par hundra år gamla.

– Detta är en internationell debatt som pågått i mer än två hundra år men i dag är det framför allt förre ärkebiskopen KG Hammar som beskyllts för otydlighet, skriver Björn Skogar, teolog och docent i tros- och livsåskådningsvetenskap i Dagens Seglora. Ni hittar texten här:

https://dagensseglora.se/2014/02/12/synen-pa-spraket-praglar-teologin/