Sommarmötet 2014 i Umeå

15/8 2014

sommarmöteskörenSommarmötet 2014, på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå, genomfördes i början av augusti. Cirka 110 deltagare möttes under fyra dagar, och pratade, skrattade, funderade och njöt av sommarvädret. Temat detta år var

Fred – besinning och utmaning

Axplock ur programmet:
Föredrag:
Odla fram fred – Utkast till en fredsteologi
KG Hammar, tidigare ärkebiskop i Svenska Kyrkan
Demokratisk religiositet som förutsättning för fred
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi.
Mer fred med annat försvar – Om tyngdpunktsförskjutningar
Anders Mellbourn, Fredsagenda 2014.
Respondent: Kerstin Bergeå, Kristna fredsrörelsen.
På gränsen till fredsutbrott
Kerstin Bergeå, Johanna och Kristoffer Fredriksson, Kristna fredsrörelsen.
Fred och konflikt i norr – SAPMI, storsamhället och människan
Joar Tiberg, poet och författare. Jenny Wik Karlsson, Svenska Samernas Riksförbund.
Mandelas tio bud – Reflexioner runt rättvisa, försoning och fredsbyggande
Marika Griehsel, journalist, föreläsare och dokumentärfilmsregissör.

Övrigt ur programmet:
Skrivandets sinne. Författarafton med Elisabeth Rynell, författare, 2014 års Sara
Lidman-pristagare.
Filmkväll Filmaren Simon Stanford presenterar sin film Nelson Mandela – sista kapitlet.
Utflykt till Bildmuseet i Umeå och Umedalens skulpturpark.
Årsmöte – lördag eftermiddag 9 augusti.
Möteskör med Yvonne och Thomas Carlström.
Festkväll lördag, med Torgny Lindgrens Skräddar Molins berättelser och skådespelaren
Gunnar Eklund
Gudstjänst i Ålidhemskyrkan, Umeå, andakter på folkhögskolan.
Reflexioner med Hilda Lind, ordf. i Förbundet Kristen humanism.
Besök på Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi.

Dessutom genomfördes en mängd verkstäder av praktisk eller teoretisk art.. tex teckenspråkskurs, akvarellmålning, flöjtensamble och diskussionsgrupper.

Vi tackar alla medverkande för mycket fina dagar!