Den upplysta härskarattitydens draksådd

13/5 2015 av Sten Högberg

Anders Wesslund har i föregående bloggtext beskrivit flödet av fattigdom, misär, död och lidande som ständigt kommer emot oss på ett sätt som avtrubbar och skärmar av oss. Jag delar hans upplevelser och känslor som gränsar till skam över att inte kunna ta in tillräckligt så att medvetandet mer koncentrerar sig på fokuserad handling än på att förpacka informationerna i garderoben eller arkivet, vilket tyck vara och ett generellt förhållningssätt inte bara hos mig.

Handlar det om den vanliga kollisionen mellan en humanistisk självbild och en självgod västerländsk härksarmentalitet. Nu rycker kanske någon redan i kopplet, som inte vill erkänna sig själv som bärare av härskarmentalitet, eftersom man ser sig som humanist.

Men om vi ser det så här. Själv tillhör jag en grupp av människor som har djupa rötter i den svenska myllan och storskogen och med stråk av invandrare med smideskunskaper från främst Tyskland för några århundraden sedan och nyodlingskunskaper från Finland. I huvudsak europeiska kulturdrag som präglar alla västerländska samhällen med variationer. ”En god man reder sig själv och den som inte reder sig själv ska ingen hjälp ha” är en fri tolkning av en självgod attityd som går tvärs igenom vår västerländska kultur. Det är samtidigt en attityd som på sina håll skapat ett djävlar anamma som skapat rikedomar – stora rikedomar – inte sällan med hjälp av sådana ”som inte reder sig själv och ingen hjälp ska ha.”

Alla människor, grupper och länder som skaffar sig rikedom på mer eller mindre rättfärdiga sätt kommer alltid att skapa en svans av lycksökare efter sig. Det ingår i bilden och borde finnas med i alla ekonomiska och politiska kalkyler. Ett sätt att klippa av den svansen är att skapa hårda skydds och säkerhetslagar och göra det svårt att passera gränser. Det har testats i alla tider med det oundvikliga resultatet – erövringskrig så fort lycksökarna skaffat sig tillräckligt med vapen.

Men nu är det ju så att de som är rikast bland oss har räknat ut att det är en dålig affär med stängda gränser men en god affär att låta varor och tjänster flöda fritt över gränser. Det får rikedomarna att växa ännu mer. Så har det varit med USA och så är det återigen i Europa som likt magneter suger åt sig lycksökare från områden där dessa storheter under flera hundra år hämtat hem en del av sina rikedomar. För att skydda rikedomarna hos oss byggs Festung Europa.

Idag är vi förtvivlade över att fattiga inom Europa kan söka sig fritt till rika hotspots i Europa och söker vägar att förhindra den rörlighet vi kräver för oss själva i förnuftets och rikedomens namn. Vi är förtvivlade över att flyktingars barn från Mellanöstern återvänder dit som terrorkrigare.  De som fått möjligheten till akademisk utbildning därför att deras föräldrar har försökt anpassa sig till den västerländska rikedomskulturen. De som sett sina föräldrar kompromissa med sina rötter  i ett urgammalt megastort imperium med muslimsk kultur i syfte att få del av västerländsk kultur och rikedom. De har sett sina egna rötter bli förhånade och upplevt hur kunskaperna om dessa rötter bleknat bort i det nya sekulära systemet. Därmed är de tacksamma mål för manipulation av maktgrupper som behöver kanonmat och mänskliga bomber för att återuppbygga ännu mäktigare imperier.