Vi önskar God jul!

24/12 2015 av Bloggredaktionen

Idag, på julafton, publicerar vi ett bidrag av Sten Högberg kring julen som högtid. Läs gärna det. Red. önskar alla läsare en god jul, var och hur ni än möter den, firar eller inte. Även om bidragen på denna blogg är enskilda röster från medlemmar i Förbundet Kristen humanism står alla upp för en humanism som i dessa tider handlar om att påminnas om rätten att söka asyl. Det var ett stort mänskligt framsteg när denna rättighet 1948 fastslogs i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

God jul!

Red.