Du sköna nya värld

26/10 2016 av Kajplats 23

Min blick fastnar i huset mittemot
Text framträder på fasaden i graffitikavalkad
Jag lägger bokstav till bokstav
När jag nästan är färdig
Ramlar allt ner på ett oskrivet blad
Åker iväg med den lokala lånebussen
Ut på Autobahn och vidare ner i Europa
Kör rätt in i ett osynligt krig
Madrid 2004 över 191 dödade
London 2005 över 50 dödade
Moskva 2010 över 38 dödade
Breivik 2011 över 77 dödade
Paris 2015 över 130 dödade
Försöker återfå fattningen
Samtidigt slungas jag över Atlanten i en Boeing 747
Fötterna gräver ner sig i betongen på Empire state
Här går karikatyren Trump omkring och sprider hatpropaganda med framgång
Även detta osynligt
Men så närvarande
Så känslostyrt
Över tid så farligt
Jag lämnar elitismens högborg och springer in i några multinationella monster
Först in i Dole
Som besprutat sina plockande bönder med cancer
Men det är osynligt
Philip Morris stämmer Australiens regering
Coca Cola som har årsomsättningar som mindre länder
Vilka styr och vilka blir styrda
Vem och vad krigar med vem
I Rio arrangerar man OS istället för att satsa på sjukvård
Min världsvandring har skapat osäkerhet
Vad är egentligen det som det utger sig för att vara
Vad skall vi tro på
Vilken etik och moral skall följas
Vilka skall vi umgås med
Vilka normer skall råda
Vad är värt att veta
Vem är jag
Varför har Gud blivit så svår att tro på
TVn och datorn är vår tids husaltare
Specialiseringen som mer och mer går ut över helheten
Så svårt att hitta stabilitet i en värld som filtreras genom massmedia
Mängden alternativ gör något med vårt val
Det är en fragmenterad tillvaro
Vetenskapens trossatser har ersatt religionens
Det skaver och värker i min sammansättning
Försöker plåstra om det som aldrig ses över
Bandage över infekterade sår
Ingen antibiotika
Huskur istället för nationellt vaccinationsprogram
Enkelheten tilltalar
Att det finns ett givet sätt
Det ger hopp
Om tillbakagång
Att det monotona och slentrianmässiga har ett värde
Att detta var något vi glömde ta med in i framtiden
Denna sorts förutsägbarhet
En plattform
Ett ställe där vi fortfarande vet vad vi skall göra
Där det är tydligt
Med var och ens funktion och lika värde
Denna text kommer från bloggen Kajplats23.wordpress.com