Kamp mot nazism – en kristen plikt

15/8 2017

Uttalande från förbundets årsmöte: 

Den första maj 2017 marscherade hundratals nazister i Falun. I Almedalen gavs Nordiska motståndsrörelsen utrymme vilket gjorde att andra organisationer kände sig hotade och lät bli att medverka. Det har väckt berättigad oro och rädsla för framtiden. Vi vägrar att i tystnad låta Sverige bli ett land där nazistiskt tankegods lever och utvecklas. För att säga ifrån innan det är försent måste vi beskriva och avslöja den nazistiska rörelsen.

Nazismen begränsas inte till 30- och 40-talets Tyskland, förintelsen och Hitler. För att kunna bemöta och bekämpa nazistiska rörelser idag behövs en tydlig beskrivning av nazistiskt tänkande och innehåll. En sammanfattning av nazistisk människosyn ryms i uttrycket ”förakt för svaghet” (Harald Ofstad). Svagheten nedvärderas som undermänsklig, föraktlig och förkastlig.

I Hitlers Mein Kampf skildras en spänning mellan starkt och svagt hämtat från biologin, naturen och djurvärlden. Eftersom de starkare djuren, enligt Hitler, lever genom att förtära de svagare, har biologin angett ett mönster. Det som gäller bland djur skall också gälla bland människor. ”Svaga” människor har enligt nazismen inget livsberättigande, inte heller ”svaga” människogrupper, eller ”svaga” folk. Nazismens mål är att påskynda den process som de menar pågår.

En kristen människosyn går däremot på tvärs mot varje försök att segregera människor, nedvärdera några och upphöja andra. En kristen människosyn hävdar varje människas värde som oersättligt. Ingen har rätt att gradera människoliv. Alla människor är skapade av Gud, i vilken ”vi lever, rör oss och är till” (Apostlagärningarna 17:28) och som ”verkar genom allt och finns i allt.” (Efesierbrevet 4:6).

Vi frestas att värdera människor olika. Det är en frestelse som när den tillämpas politiskt öppnar för programmatiskt människoförakt. Mot en sådan hållning står den kristna trons tillit till den Gud som ger samhörighet människor emellan oberoende av kön, etnisk bakgrund, ålder, utseende, ekonomi, sexuell läggning, religion eller något annat. Det är kyrkornas och alla kristnas uppgift att hos oss själva och omkring oss motverka segregation, nedvärdering och uppdelningar av människor i starka och svaga. Det är alla människors och hela samhällets ansvar att motverka och stävja varje form av mänskligt förakt och förtryck medan tid ännu är.

En kristen människosyn tillförsäkrar varje människa rätt till det offentliga rummet för att kunna delta i det demokratiska samtalet. De som nekar andra människor denna rätt utestänger sig därmed själva från tillträde till vårt samhälles gemensamma arenor.

Uttalande från Förbundet Kristen humanism,
vid årsmötet 5 augusti 2017