Två frågor kring miljö och omvärld

10/12 2017 av Lars Söderholm

Ämnen: , ,

1.

Går på apoteket och hämtar ut medicin. Frågan kommer som vanligt om jag accepterar utbyte till annat preparat som innehåller samma aktiva substans. En berättigad fråga. För några är det avgörande vilket preparat som väljs, för de flesta spelar enbart den aktiva substansen roll. Samhällets kostnader dras ner avsevärt genom det här utbytesförfarandet.

Men när jag får frågan slår det mig att också en annan fråga hade kunnat vara berättigad. Den handlar om de medicinproducenter som på ett för lokalbefolkningen farligt sätt belastar miljön, vattendrag, genom att släppa ut läkemedel i omgivningen. Precis hur frågan skulle vara formulerad vet jag inte. Men den skulle behöva aktualiseras när man köper ut medicin.

2.

Svenska Dagbladet har en näringslivsdel som håller hög kvalitet. Här finns mycket av intresse att läsa om företagens utveckling. 18 november 2017 en inträngande artikel med rubriken Dieselbilens uppgång och fall. Den handlar om tyska biltillverkares manipulation av datormjukvara i bilarna som gett godkända utsläppsvärden vid formella tester men vid normal körning gett ett mångdubbelt högre utsläpp av kväveoxider, som ju är skadliga för människor. Här skildras också regeringars och EU:s agerande och ickeagerande i frågan. En utmärkt artikel.

Men den övergripande miljöfrågan om global uppvärmning lyser nästan helt med sin frånvaro i näringslivsdelens diskussioner om olika branschers utveckling och framtid. Den diskussion som förs kretsar kring ekonomi, inte global uppvärmning kan man säga. Men frågan om den globala uppvärmningen har ju också ekonomiska dimensioner. Skjuter vi den framför oss växer kostnaderna snabbt för att inte göra tillräckligt mycket åt den. Det ärr en långsiktig kostnad och den är svårbedömd. Men den behöver tas in i framtidsbedömningarna av olika områden av näringslivet.

 

Två frågor kring miljö och omvärld – om frågorna som inte ställs.